والدین چگونه مورد آزار جنسی قرار گرفتن کودک را تشخیص دهند

متاسفانه کودک آزاری جنسی عواقب، صدمات و آسیب های بسیاری روی فرزندان خواهد داشت. یک سری نشانه ها را در این پادکست خدمتتان توضیح می دهم که توسط آنها بتوانید مورد کودک آزاری جنسی گرفتن کودک را از رفتارها و بیقراری های او تشخیص دهید.

نظرات

فیلدهای ضروری با علامت