برای داشتن خانواده ای موفق پدرو مادر و فرزندان چه کارهایی باید انجام بدهند

چگونه یک خانواده می توانند در کنار هم زندگی ایده آلی داشته باشند.

روابط در خانواده های موفق چگونه است؟ پدر، مادر و فرزندان چگونه می توانند در خانواده مسئولیتهای خود را بپذیرند و احساس مهم بودن داشته باشند. در یک خانواده موفق همه اعضای آن کارهای تیمی انجام می دهند و ضرورت آن مشارکت زن و شوهر و فرزند به سمت اهداف مشخص مشارکت و رفاقت است. وقتی پدر و مادر هریک مسئولیت های خود را می پذیرند و به جای تنبلی یا اهمال کاری، آنها را پذیرفته و قبول مسئولیت می کنند، قطعا فرزندان نیز میآموزند که باید وظایف خود را خودشان انجام بدهند. بعنوان مثال فرض کنید مادر مهربانی که در یک خانواده تمام مسئولیتهای همسر و فرزندان را قبول میکند. خرید، کارهای خانه بهمراه پیگیری انجام تکالیف فرزندان.. خب قطعا در همچین خانواده ای شاید اول همه لذت ببرند از بیکاری و استراحت. اما به مرور مادر خانواده کم کم توانش کم می شود و از اینهمه مسئولیت خسته می شود و وقتی به خودش می آید می بیند همسر و فرزندش شدیدا تنبل شده اند و کوچکترین کاری حتی برای خودشان نیز انجام نمی دهند. آنوقت پذیرفتن این امر برایش بسیار دردآور خواهد بود. در ارتباط با رفتار مادران مادر خوب چه ویژگی هایی دارد را مطالعه نمایید.

پس همه ما مادران باید سعی کنیم از شدت علاقه و دلسوزی، فرزندان تنبل، بی عرضه و اهمال کار بار بیاوریم. بلکه برعکس از همان کودکی می توانیم به آنها مسئولیت پذیری، مقید بودن و متعهد بودن نسبت به زندگی و اطرافیان را بیاموزیم.

نظرات

فیلدهای ضروری با علامت