دلیل اصلی اینکه برخی کودکان توجه و تمرکز کافی ندارند چیست

فرزندانی که دچار بیش فعالی هستند، بخاطر شیطنت هایشان که در دوران مدرسه داشتند و آسیب شدیدی که دیده اند و در خانواده هایی بزرگ شده اند که مدام در حال ایراد گرفتن بودند، احساس منفی نسبت به خود پیدا کرده اند و عزت نفس آنها رشد نکرده است. درواقع گاهی بیش فعالی در کودکان به این دلیل است که آنها آن طور که باید مورد توجه، تمجید، تحسین و تایید قرار نگرفته و بدنبال کسب آرامش درونی خود و به دست اوردن رضایت از خود و اینکه احساس خوب بودن و مفید بودن به خود بدهند و یا گاهی بخاطر اینکه مورد توجه نیستند  از افکار و احساس خود فرار کنند، مدام در حال حرف زدن، راه رفتن، بازی و فعالیت هستند. پیشنهاد ما به شما خواندن مطلب پرسشنامه شخصیت آیزنک در ارتباط با آشنایی با شخصیت کودکان و نوجوان می باشد

نظرات

فیلدهای ضروری با علامت