چرا افراد به روانشناس مراجعه نمی کنند

دلایل عدم مراجعه افراد به روانپزشک

دلیل اینکه افراد به دکتر روانشناس مراجعه نمی کنند این است که ترجیح می دهند که با دوستان خود صحبت کنند،دلیل دیگر اینکه هزینه مراجعه به دکتر روانشناس زیاد است و دلیل بسیار مهم این است که افراد از مواجهه شدن با خود ترس و واهمه دارند و اینکه تغییر یک کار بسیار مسئولانه دشوار است. افرادی که جرات این رویارویی را ندارند و نمی خواهند که با مشاور صحبت کنند، به هر طریقی که ممکن است باید روی مهارتهای فردی و بین فردی خود کار کنند. مانند هنردرمانی، ورزش درمانی، خنده درمانی، مطالعه، گوش دادن به پادکست روانشناسی یا هر روش دیگری که به ذهن و روان آنها آرامش دهد و جرات رویارویی با مشکلات را در آنها ایجاد کند.

ما عادت کرده ایم که مشکلاتمان را به تنهایی حل کنیم و مجبور باشیم از یک غریبه کمک بخواهیم باعث می شود احساس ناتوانی و ضعف کنیم.

در زندگی ، دیر یا زود هر یک از ما به دیگران یا به ویژه روانشناسی بالینی احتیاج داریم ، اگر مشکلات زندگی روزمره را دشوار کند ، نه تنها ناراحتی روانی بلکه ناراحتی جسمی را نیز به همراه دارد.

نظرات

فیلدهای ضروری با علامت