چگونه همسرمان را بعد از خیانت ببخشیم | چگونه خیانت را فراموش کنیم

چرا بعد از اینکه همسرمان به ما خیانت می کند نمی توانیم او را ببخشیم و یا اینکه با بخشیدن او و ماندن در زندگی و تصمیم برای گذشت و بخشش، باز هم نمی توانیم خیانت او را فراموش کنیم و هر لحظه جلوی چشممان می آید و نمی گذاردی ذهن ما آرام بگیرد؟ سوال بسیاری از مراجعانم این است که خودم تصمیم گرفتم خیانت همسرمو ببخشم و در زندگی ماندم و طلاق نگرفتم اما الان نمی دونم چگونه خیانت او را فراموش کنم و بهش اهمیت ندم؟

اخیراً ، یک مطالعه تأیید کرد که بیش از 80 درصد مردم خیانت را می بخشند ، اما هیچ کس از فراموشی صحبت نکرد. با این حال ، حتی اگر نمی توانید یا تقریباً غیرممکن به نظر می رسد ، باید آن خیانت را فراموش کنید تا به عنوان یک فرد سالم جهت ادامه زندگی زناشویی سالم و حفظ و نگهداری رابطه عاطفی ، به جلو حرکت کنید. متاسفانه گاهی بخشیدن خیانت رخ می دهد ، به ظاهر هم فراموش می شود اما قلبا تبدیل به یک خشمی می شود که هرآن ممکن است فوارن کند و زندگی مشترک را به خاکستر تبدیل کند. پس بعد از خیانت باید و باید جهت مهارت های کنترل خشم ، از یک روانشناس کمک بخواهیم. چگونه در زندگی مشترک خشونت خود را کنترل کنیم چون ماندن در زندگی مشترک وقتی سرشار از خشم ونفرت باشیم هیچ فایده ای نخواهد داشت چون معلوم نیست ان خشم چگونه ودر چه زمانی تخلیه خواهد شد.

نظرات

فیلدهای ضروری با علامت