روانشناسی شخصیت چیست | شخصیت شناسی و تحلیل ابعاد مختلف آن روانشناسیروانشناسی شخصیت

روانشناسی شخصیت چیست | شخصیت شناسی و تحلیل ابعاد مختلف آن

شخصیت چیست

تعاریف مختلفی از شخصیت ارائه شده است. شخصیت یا ( personality ) بر گرفته از واژه لاتین ( person ) به معنای نقاب می باشد. و اشاره به ماسک و نقابهایى دارد که بازیگران در یونان و روم قدیم بر صورت خود میگذاشتند. همچنین می شود گفت شخصیت به همه صفات و خصلت هایی گفته می شود که معرفی کننده رفتار یک فرد می باشد و شامل اندیشه، احساسات، درک شخص از خود، وجه نظرها و بسیاری از عادات می باشد. شخصیت را میتوان گفت آرزوها و مقاصدی هستند  که روش شخصی فرد را برای سازگاری با محیط، ابعاد شخصیت او تشکیل می دهند. شخصیت شامل فاکتورهایی است که در رفتارو خاطر انسان نقش بازی میکند و تا مدتی طولانی باقی میماند.

 

روانشناسی شخصیت

 

ابعاد شخصیت

شخصیت دارای دو بعد درون گرایی و برون گرایی می باشد ، هیچ یک از ابعاد شخصیت نتوانسته اند به اندازه این دو بعد مورد توجه واقع شوند. از نظر روانشناس آلمانی کارل گوستاف یونگ ، شخصیت برون گرا به شخصی اطلاق میشود که بیشتر به دنیای بیرون و اشخاص و اشیا جهان بیرون علاقه دارد و شخصیت درون گرا مربوط به شخصی است که به دنیای درونی خود و افکار و احساسات خود علاقه مند است. فرد دارای شخصیت برون گرا به زمان حال توجه دارد و  شخص دارای شخصیت درون گرا به آینده فکر می کند. برون گرا اهل عمل است و درون گرا اهل تخیل می باشد، برون گرا به آسانی تصمیم می گیرد ولی درون گرا قبل از تصمیم گیری تردید میکند. البته از نظر روانشناسان عینی گرا، برون گرایی و درون گرایی نمی تواند بیان کننده تمام صفت باشد،بنابراین سه صفت زیر را مورد معیار قرار می دهند.

  • میل به فکر کردن در مقابل میل به عمل کردن
  • علاقه به تنهایی در مقابل علاقه به جامعه
  • آمادگی برای پذیرش خطر در برابر راضی بودن از حالت و وضعیت موجود.

 

روانشناسی شخصیت چیست

روانشناسی شخصیت به ابعاد مختلف شخصیت، جنبه های درک، هیجان و ویژگی‌های ارادى و بدنی افراد و همچنین چگونگی سازگاری او با محیط می پردازد. روانشناسان در روانشناسی شخصیت الگوهای اساس تفکر که هر فرد را از دیگران متفاوت میکند را مورد مطالعه قرار میدهند. این روانشناسان در فضاهای علمی به عنوان پژوهشگر و مدرس فعالیت دارند. در روانشناسی شخصیت افراد به دسته های دارای شخصیت خوب یا شخصیت بد تقسیم نمی شوند بلکه شخصیت همه افراد باید به صورت علمی مورد بررسی قرار گیرد. همین دیدگاه باعث پیدایش نظریه های متفاوتی از جمله نظریه روانکاوی نوین، نظریه روانکاوی کلاسیک، نظریه یادگیری اجتماعی، نظریه انسان گرایی، نظریه شناختی و ... در روانشناسی شخصیت شده است. یکی از جنبه های با اهمیت روانشناسی شخصیت برداشتی است از ماهیت انسان که در نظریه‌های شخصی نیز منعکس شده است. این سوالات با ویژگی های اصلی انسان مرتبط است، و همه مردم اعم از شاعر، تاجر، هنرمند و ... همواره به این سوالات پاسخ داده اند، به طوری که می شود بازتاب آن را در تابلوهای نقاشی، گفتارها و اآثار آنها مشاهده کرد و حتی روانشناسان شخصیت نیز از این قاعده دور نیستند.

 

شخصیت شناسی

 

تاریخچه روانشناسی شخصیت

تاریخچه روانشناسی شخصیت به یونان باستان زمانی که دانشمندان برای توصیف و طبقه بندی منش آدمی کوشش می کردند باز می گردد. در تاریخچه روانشناسی شخصیت افراد را از نظر مزاج به یکی از مزاج های چهار گانه مثل صفراوی سیاه، صفراوی زرد، بلغم و خون نسبت می دادند، و همچنین افراد را به چهار نوع تیپ شخصیتی سوداوى مزاج، دموی مزاج، بلغمی مزاج و صفراوی مزاج دسته بندی می کردند. علاوه بر اینکه افراد به سنخ های شخصیتی تقسیم می شدند علت تفاوت رفتاری آنها نیز مشخص میشد. روانشناسی شخصیت از دوران شکل گیری خود تحت تاثیر عوامل تاریخی از جمله پیشرفت طب بالینی اروپا، روانشناسی رفتارگرایی، روانشناسی گشتالت و روش های روانشناسی سنجی قرار گرفته است. در تاریخچه روانشناسی شخصیت علاوه بر تاثیر عوامل تاریخی بر آن عوامل جدید از جمله پیدایش و تکامل رشته های روانشناسی میان فرهنگی، روانشناسی در طول عمر، انگیزش و فرآیندهای شناختی بر آن اثر گذاشته اند. روانشناسی شخصیت برای تحقیقات خود از چهار داده مثل سوابق زندگی فرد، داده های جمع آوری شده توسط فرد مشاهده کننده، داده هایی که از امتحانات و آزمونها بدست می آید و داده هایی که از گزارش های شخصی بدست آمده استفاده می کند.


نظرات

فیلدهای ضروری با علامت

  1. زراعتی
    زراعتی

    عالی بود خانم دکتر . ممنون

سوال خود را از ما بپرسید