چگونه مسئولیتِ شخصی زندگی خود را به عهده بگیریم؟
چگونه مسئولیتِ شخصی زندگی خود را به عهده بگیریم؟ ٠٢١٨٨٣٧٧٨١٦
چگونه با خود آشتی کنیم؟_چگونه به صلح و آرامش درونی برسیم؟ روانشناسی شخصیت

چگونه با خود آشتی کنیم؟_چگونه به صلح و آرامش درونی برسیم؟

چگونه به آرامش درونی برسیم؟

با انتشار این مطلب به بسیاری از سوالات شما درباره رسیدن به آرامش درونی، پاسخ داده ایم. امروزه بیش از گذشته مشکل نداشتن آرامش درونی، عدم احساس رضایت و خوشبختی در افراد دیده می شود. افراد بسیاری با دارایی های مادی، شغلی یا خانوادگی همچنان احساس غم و اندوه دارند و به شدت این مسئله روی کیفیت زندگی انها تاثیر منفی می گذارد. متاسفانه همانطور که می دانید از غم تا افسردگی مرز بسیار باریکی وجود دارد که اگر این اتفاق بیفتد و فرد دچار افسردگی شود آسیبهای روحی پشت سر هم بر او غالب خواهند شد. پس بهتر است جهت پیشگیری از اختلالات خلی و شخصیتی، تلاش کنیم و آگاهی خود را بیفزاییم و با دانش و خودشناسی بتوانیم زندگی بهتری برای خود رقم بزنیم.

در این مقاله راهکارهای بسیار ساده ای را بیان کرده ایم تا بتوانید کم کم به قولی با خودتان به صلح و آشتی برسید. یاد بگیرید چگونه به خوددوستی برسید و چگونه بتوانید روحیه قوی داشته باشید و روی این مهارتها تمرکز کنید.

جهت رسیدن به آرامش درونی راهکارهای زیر معرفی می شوند:

از زمان حال لذت ببرید

هر روز را طوری زندگی کنید انگار آخرین روز زندگیتان است.

خودتان را دوست داشته باشید

 به زیبایی بیرونی و درونی خودتان دقت کنید تا بتوانید همان را در دیگران ببینید. پذیرش از درون میآید. به چیزهایی از خودتان که دوست ندارید فکر نکنید. درعوض، چیزهایی را در خودتان پیدا کنید که دوست دارید.

کمک کنید، کمک کردن و حس مفید بودن افراد را به احساس آرامش درونی می رساند

بیدریغ به دیگران خدمت کنید. از همسایه تان شروع کنید. به افراد نیازمند کمک کنید. کمک کردن نه تنها باعث میشود انسان بهتری باشید، بلکه به رشد دیگران نیز کمک میکند. افسردگی عمومی  گاهی به دلیل انزوا و کناره گیری های اجتماعی به وجود می آید پس سعی کنید روابط محبت آمیز خود را گسترش دهید.

کنترل خود را حفظ کنید

مسئول رفتارها و اعمال خودتان باشید .با خود صادق باشید. در هر موقعیتی یک رمز شخصی داشته باشید. به دنبال زمینه های مشترک باشید.

خودتان و دیگران را ببخشید

انرژی منفی که بخاطر شکستهای قبلی احاطه تان کرده و شما را عقب نگه داشته را آزاد کنید. به استقبال هر چیزی بروید که زندگی برایتان پیش میآورد.

افکار منفی تان را پاک کنید

 برای پاک کردن ریشه افکار منفی (عصبانیت، ترس، تردید، تنفر و .. ) وارد عمل شوید. هر فکر منفی را با یک فکر مثبت جایگزین کنید. ممکن است در آن لحظه خیلی حس خوبی نداشته باشید. اما وقتی به چیزهای خوب فکر کنید مطمئنا حالتان بهتر خواهد شد. و این به نوعی آشتی کردن با خود است. به همه نعمتهایی که در زندگی به شما داده شده فکر کنید. زیرا بااینکه ممکن است گاهی همه چیز به هم بریزد و اوضاع چندان مطلوب نباشد، اما آینده سرشار از امید است. لبخند بزنید و احساسات و افکار منفی را درون خود نگه ندارید.

محیط اطرافتان را تحسین کنید

هر از گاهی وقت بگذارید و به پیادهروی بروید. تصور کنید از سیارهای دیگر آمدهاید. به همه چیز با دیدی تازه نگاه کنید، حتی به رنگ آبی آسمان و نور خورشید. به گیاهان، درختان، برگها و گلها و تکان خوردن آنها با وزش باد دقت کنید؛ به جریان آب و شکل گرفتن آن وقتی درون ظرفی ریخته میشود. به موجودات مختلف، حشرات، حیوانات، پرندگان و انسانها نگاه کنید. این کار خاطرات مرده را از ذهنتان پاک میکند و روزمرگی را از زندگیتان بیرون میکند.

پایه ای محکم برای اعتقاداتتان بسازید

اما، متواضع باشید و به عقاید دیگران احترام بگذارید. از هر چیزی که به آن اعتقاد دارید دفاع کنید و اجازه ندهید دیگران باورهایتان را سرکوب کنند. میتوانید در عین حفظ باورها و ارزشهای خود اما از ایدههای دیگران نیز استقبال کنید. درگیر جزئیات نشوید. وقتی تعارضات بزرگ برایتان پیش میآید سعی کنید راههایی خلاقانه برای زندگی با آنها پیدا کنید—کدام مهمتر است، اینکه یکی از عزیزانتان با شما مخالف است یا اینکه دوستش دارید؟

خود را درگیر گذشته نکنید

نگران اشتباهاتی که در گذشته مرتکب شدید نباشید، سعی کنید از آنها درس بگیرید. هر اشتباه درسی با خود دارد. نگران گذشته نباشید زیرا گذشته است. نگران آینده هم نباشید چون هنوز نیامده است. در امروز زندگی کنید.

آرزوهایتان را دنبال کنید و اهداف خود را تعیین کنید

لیستی از همه چیزهایی که روزی دوست داشتید داشته باشید یا انجام دهید تهیه کنید. با نشستن و نوشتن هیچ آرزویی برآورده نخواهد شد. باید بلند شوید و دست به تلاش بزنید. سخت کار کنید و سعی کنید آرزوهایتان را به واقعیت تبدیل کنید. اگر واقع ا چیزی را بخواهید، راهی برای دست یافتن به آن پیدا خواهید کرد.

امروز هدیه ای به شماست

زندگی موقعیتها و فرصتهای زیادی را به شما هدیه میدهد اما زمانی میتوانید از فرصت زندگی کردن خود بیشتری استفاده را ببرید که انتخابهای درستی داشته باشید. از هر لحظه زندگی لذت ببرید. هر روز میتواند شروعی تازه با انتخاب هایی پیش رویتان باشد، پس منتظر چه هستید؟

ماجراجو باشید

 کمی به اکتشاف بپردازید و از چالشهای تازه استقبال کنید. همراه با عزیزانتان به دیدن مکانهای جدید بروید. راههایی را انتخاب کنید که دیگران انتخاب نمیکنند. خودتان را اسیر عادتهای همیشگی نکنید. زندگی با ماجراجویی بسیار هیجان انگیزتر خواهد بود.

دفترچه خاطرات داشته باشید

موفقیتها و شادیهای زندگیتان را ثبت کنید. وقت بگذارید و نوشته های قبلیتان را بخوانید. این میتواند منبع الهام خوبی برای خودتان و دیگران باشد.

همه آدمها را بپذیرید

مهربان و مودب باشید. از همراهی دیگران لذت ببرید. خوبیهای آنها را ببینید نه تفاوت هایی که با شما دارند. دیگران را قضاوت نکنید و طوری با همه رفتار کنید که دوست دارید با شما رفتار کنند. این را بپذیرید که هیچ فردی بدون ایراد نیست و هریک از ما دارای نقاط ضعف در رفتارهای خود داریم. مهم این است که در یکدیگر بدنبال عیب جویی و نکات منفی نباشیم.

هدف زندگی را دریابید

چیزی را پیدا کنید که به زندگیتان معنا و مفهوم دهد. وقتی چیزی پیدا کردید که برایش زندگی کنید، مطمئنا بهتر زندگی خواهید کرد. اگر روابطتان هدف اصلی زندگیتان نباشد، شغلتان یا هر چیز دیگری میتواند باشد. معنای زندگی شما چیزی است که خودتان تعیین میکنید. برای خودتان هدف تعیین کنید و برای رسیدن به آن تلاش کنید.

واقع بین باشید

اهدافی متناسب با توانایی ها و استعدادهایتان تعیین کنید. هر تلاش را یک دستاورد درنظر بگیرید.

به دنبال تعادل باشید

روز و شب، جلو و عقب، خوب و بد را در هر چیزی بشناسید.

مثبت باشید

بر افکار و اتفاقات خوب تمرکز کنید. خیلی به خودتان سخت نگیرید. اذیت کردن و آزار رساندن به خودتان هیچ فایدهای ندارد. مثبت باشید. مثبت فکر کنید، مثبت حرف بزنید و مثبت عمل کنید. همیشه نیمه پُر لیوان را ببینید.

کنترل خود را حفظ کنید

مسئول رفتارها و اعمال خودتان باشید. با خود صادق باشید. در هر موقعیتی یک رمز شخصی داشته باشید. به دنبال زمینه های مشترک باشید.

به قلب و روحتان گوش دهید

به ندای درونیتان گوش دهید اما برای تصمیم گیری آزاد باشید. از غریزهتان استفاده کنید. اجازه ندهید دیگران به شما بگویند چه بکنید.

ذهنتان را پاک کنید

دعا و راز و نیاز با خدا، تمرینات یوگا، مدیتیشن و تایچی روحتان را جوان و شاداب کرده و باعث میشود بهتر تمرکز کنید.

سبکبار باشید

خواسته ها، تمایلات و داراییها نباید مالک شما باشند. خودتان را از تکانه ها آزاد کنید. تصمیم بگیرید فقط به نیازهای ساده و روزمره خود فکر کنید.

بخندید

خنده بهترین دارو است. خندیدن در بدن اندورفین آزاد میکند و طول عمر شما را افزایش میدهد. شادی درونی واقعا زیبا و لذتبخش است.

انعطاف پذیر باشید

به تغییر بعنوان چیزی مثبت در زندگی نگاه کنید. گاهی اوقات باید با جریانی که پیش از شماست پیش روید

 

چند هدف روزانه لیست کنید

یک دوست جدید پیدا کنید، برای شنا یا پیاده روی بروید. برای لذت بردن از هر روزتان برنامه داشته باشید.

 

چیزهای کوچک را تحسین کنید

وقتی برای پیادهروی در محل همیشگی میروید، سعی کنید این بار با دفعات قبل متفاوت بوده و چیزهایی جدید کشف کنید. وانمود کنید که کشوری دیگر هستید و بار اول است که به آنجا آمدهاید. با خانوادهتان بیرون بروید و خوش بگذرانید. برای درک زیباییهای اطرافتان وقت بگذارید.

با خودتان و دیگران، مخصوصا با خودتان، صادق باشید

اگر با خودتان صادق نباشید، استرسی پنهانی در شما ایجاد میشود که همه شادی و انرژیتان را میگیرد. پذیرفتن خود خیلی مهم است. صادق بودن زندگیتان را ساده تر میکند و باعث میشود آنهایی که بخاطر دیدگاه هایتان دوستتان ندارند از شما دور شوند. صداقت داشتن با دیگران اعتماد میسازد و با خودتان اعتماد به نفس.

در انتظار فردا باشید

هر روز خاص است. هیچ روزی شبیه روز قبل نیست و هر روزی به نوبه خود زیباست. اگر همه چیز بر وفق مرادتان پیش نمیرود، به خاطر داشته باشید که همیشه فردایی وجود دارد. ممکن است فردا زندگیتان بهتر شود.

مرگ را بپذیرید

فکر کردن به مرگ باعث میشود قدر زندگیتان را بدانید. برای درک زیبایی زندگی و دنیا وقت بگذارید. با مرگ نجنگید یا از آن ترس نداشته باشید.

دوستیابی کنید

دوستانی واقعی پیدا کنید؛ دوستانی که در حضور آنها بتوانید خودتان باشید. با آنها به جاهای بیشتری بروید تا بتوانید در لذتهایتان با آنها شریک شوید.

 تقدیر و قدرشناسیتان را ابراز کنید

هر روز چیزهایی که قدردانشان هستید را تشخیص دهید. بگذارید خانواده، دوستان و عزیزانتان ببینند تا چه اندازه برای داشتن آنها قدردان هستید.

الهامبخش خود باشید

کاری انجام دهید که الهام بخشتان باشد: پیدا کردن یک الگوی تازه برای زندگیتان یا خواندن کلامی عبرتآموز از بزرگی.

هیچ چیز را نادیده نگیرید

از همه چیز و همه کس در اطرافتان تقدیر کنید — خانواده، دوستان، خانه، حیوانات، محیط و دنیا. یک روز که بیدار شوید میبینید که یکی از آنها را از دست دادهاید. به همین دلیل باید وقتی آنها را دارید قدرشان را بدانید.

همه چیز را پیشرو داشته باشید

به خاطر داشته باشید که بااینکه ممکن است در حال حاضر همه چیز سخت به نظر برسد اما بدون شک یک نفر هست که اتفاقات و موقعیتی بسیار بدتر از شما دارد.

اجازه ندهید دارایی ها بر زندگیتان فرمانروایی کنند

اجازه ندهید وسایل الکترونیکی جدید، لباسها و ماشینتان کنترل زندگی شما را به دست گیرند. داراییهای مادی فقط وسیله ای برای کمک به بهبودی زندگی شما هستند. خودتان ارجح هستید.

دلسرد نشوید

شکست را نپذیرید، حتی اگر به نظر برسد تنها گزینه موجود باشد. به موانعی که دیگران برای اینکه به آنچه که هستند تبدیل شوند پشت سر گذاشتهاند نگاه کنید. آن را وارد زندگی خود کرده و از آنها درس بگیرید.

هر روز یک روز تازه است!

 از گذشته درس بگیرید، برای آینده هدف تعیین کنید اما در حال زندگی کنید.

 

منابع

روانشناسی تربیتی سانتراک (جان دبلیو) مترجم ها : شاهده سعیدی، مهشید عراقچی، حسین دانش فر

 زمینه روانشناسی سانتراک (جان دبلیو) مترجم مهرداد فیروز بخت

 نظریه ها

یحیی سید محمدی

 اعتماد به نفس باربارا دی انجلس ، مترجم لقمان سرمدی


نظرات

فیلدهای ضروری با علامت

 1. فاطیما
  فاطیما

  عالیییییییییییی

  1. مدیر سایت
   مدیر سایت

   ممنون از شما 

  1. مدیر سایت
   مدیر سایت

   ممنون از شما 

سوال خود را از ما بپرسید