شغل روانشناسی را بیشتر بشناسید_شاخه های علم روانشناسی

شغل روانشناسی دارای حیطه های مختلفی است که متخصص روانشناس در هر کدام جنبه های مختلفی از رفتارها و روابط افراد را مورد بررسی قرار می دهد. روانشناس باید جامعه ...

روانشناسی شخصیت_شخصیت شناسی چیست؟

روانشناسی شخصیت به بررسی رفتارها و شخصیت افراد می پردازد. از ابتدای روانشناسی تاکنون روانشناسی شخصیت جایگاه خود را در بین علم ها داشته است. روانشناسان شخصیت جنبه های شخصیت ...

روانشناسی چیست و چه انواعی دارد؟_انواع شاخه های علم روانشناسی

روانشناسی به بررسی و مطالعه رفتار موجودات زنده و مسائل روانی آنان می پردازد. رفتار خود دارای جنبه های مختلفی است. روانشناسان در زمینه های مختلفی فعالیت می کنند و ...