چگونه بتوانیم بدون موعظه و نصیحت، عیب های رفتار دیگران را به آنها بگوییم

از نظر روانشناسی، بدون اینکه به شخصیت فرد هجوم ببریم و یا نقش موعظ به خود بگیریم، عیب های رفتاری دیگری را به او گوشز کنیم. از چه راهی وارد شویم تا تاثیر گذار باشد و او به حرفهای ما نیز گوش کند.1
 

نظرات

فیلدهای ضروری با علامت