3 اختلال شخصیت در روانشناسی که محبت کردن به آنها فایده ای ندارد

همه ی ما جمله ی با محبت خارها گل می شود را شنیده ایم. این جمله برای افراد سالم جامعه کاملا صدق خواهد کرد اما در ارتباط با درصد کمی از مردم نه!!! این درصد کم شامل افرادی است که جزو این 3 دسته اختلال شخصیت می باشند: اختلال شخصیت خودشیفته، اختلال شخصیت مرزی و نمایشی. توضیحات کامل تری درباره محبت ورزی به این دست از افراد را در پادکست مشاوره ای تهیه کرده ایم که می توانید از طریق تماس با مرکز آنها را تهیه نمایید. سایر بیماری ها و اختلالات روانی را بشناسیم.

نظرات

فیلدهای ضروری با علامت