چرا وقتی هدف جدیدی را می خواهیم شروع کنیم با موانع بسیاری مواجه می شویم

شکایتی که بسیاری افراد در جلسات مشاوره از شرایطشان دارند این است که آنها به محض اینکه می خواهند کار جدیدی را آغاز کنند، با موانع و مشکلات بسیاری مواجه می شوند.

نظرات

فیلدهای ضروری با علامت