چرا خیلی از کارهای ما بی نتیجه می ماند چرا با همه تلاش های خود باز به نتیجه نمی رسیم

مواردي كه باعث مي شود كارهاي ما بي نتيجه بماند اين است كه مهمترين كارهاي خود را در اولويت قرار نمی دهيم. و اينكه براي فعاليت هايی زمان ميگذاريم كه اصلا ارتباطی با خواسته و اهداف ما ندارد و بيشترين وقت ما را به خود اختصاص ميدهد و به شكل كارهاي روزمره و عادت در ما شده است. بررسی فیلم فارست گامپ و رسیدن به موفقیت با داشتن هوش محدود را مطالعه کنید و جهت نحوه رسیدن به موفقیت، راهکارهای مطرح شده را بیاموزید

نظرات

فیلدهای ضروری با علامت