خجالتی بودن_راههای از بین بردن خجالتی بودن چیست؟ روانشناسی خانواده

خجالتی بودن_راههای از بین بردن خجالتی بودن چیست؟

خجالتی بودن باعث میشود ما در ارتباط با دیگران موفق نباشیم؛خجالتی بودن نوعی احساس نا به هنجار و دلهره است که موقع حضور دیگران حس میشود.

 

پایداری و ثبات قدم

برای رفع موجبات کمرویی و جایگزین اعتماد به نفس در وجود خود، باید مصمم به اقدام باشید. عزم راسخ و همه جانبه و پایدار ، صرفا با اجتناب از افتادن به دام علت ها و عارضه های کمرویی ، همراه با آزمندی ژرف برای رسیدن به مزایای حاصل ار اعتماد به نفس به دست می آید.

توانایی مزاجی

حالتی است که در آن تمام اعمال جسمانی با یکدیگر همانگی کامل دارند،زیرا هیچ مشکلی در کار تنفسی ، سوخت و ساز درونی، گردش خون و... وجود ندارد، و بنابراین ،انرژی عصبی به صورت منظم و گسترده تامین می شود. در چنین حالتی، شخص در حالت آرامش درونی به سر می برد و این حالت برای اتکا به خود ، انبساط خاطرو بروز شایستگی در کار، بیان و تلاش بدنی بسیار مساعد است، زیرا واکنش های شبکه عصبی در برابر تحریک های خارجی متعادل است. با خجالتی نبودن توانایی ها پا به میدان میگذارند ، زیرا تمرکز ذهنی و وظایف روزمره با بیماری ها و افسردگی مختل نمی شوند. چون گردش خون منظم است، تحریکات عصبی موجب افزایش تپش قلب و رنگ پریدگی و سرخ شدن های هیجانی نمی شود. خلاصه آنکه به محض برقراری توازن اعمال بدنی، برخی از عوامل روانی کمرویی از بین می روند.

نفوذ شخصی

بی تردید برخی از عیبهای ظاهری پوشیده نیست: مانند گوژپشتی یا لنگیدن. غالبا نقصی کوچک که فرد کمرو ذهن خود را به آن متمرکز می کند، یا حتی نارسایی کاملا موهوم ، کافی است که به آشفتگی او بیفزاید. اراده تاثیر گذاشتن بر دیگران همراه با شخصیتی مستحکم ،راسخ و مسلط، سبب می شود که حتی ظاهری بسیار مفلوک بتواند، در همه جا و بر روی همه کس ، تاثیر فوق العاده و مثبت بر جای بگذارد. زیبایی تحسین برانگیز و زشتی کراهت آور ، فکری کهنه و عامیانه است. در عالم واقع، گردش کار ها به گونه ای کاملا دیگر است. برای نشان دادن اراده، سعی کنید که سر و وضعتان را مرتب سازید و به این ترتیب، آزمندی برای نفوذ کردن را مجدانه پرورش دهید.

سیمای برون

1- مراقبت از چهره:

اعتماد به نفس در شخص معلول اما با شور و نشاط بیشتر از فرد خوش اندام اما با ضعف نیروی حیاتی رخ می نمایاند. بنابراین، روش زندگی شما اثری مهم درچگونگی سیمای برون شما دارد.
نگذارید که چهره تان نشان دهنده احساس و هیجان درونی شما باشد؛ تاثیر ناپذیر بودن را در خود بپروانید اما در عین حال خوش رو و خندان باشید. بدین ترتیب ،تمایز و جذابیت خواهید داشت، ابراز احساساتتان متعادل و مخالفتها و موفقیتهایتان متین خواهد بود و نشان خواهید داد که شخصیتی مسلط و مطمئن دارید که هیچ گونه توافقی با افراد سر به هوا و هوسباز و پر سر و صدا ندارد.
نکته دیگر آنکه ،تسلط بر نگاه خود را فرا بگیرید.


2- بدن شما:

آنچه را که هر کسی باید با آن مبارزه کند ، لاغری و چاغی زیاد است. می دانیم لاغری- حتی در وضعی که موجب همدردی بینندگان است - ناشی از کم خوردن نیست. بلکه یکی از علت های اصلی آن ، تنش شدید و مداوم عصبی- عضلانی است که خوابیدن نیز نمی تواند آن را برطرف سازد. در این حالت شخص باید یاد بگیرد که چگونه عضلاتش را رها و اعصابش را آرام کند. این آرام سازی که نیروی عصبی لازم برای فعالیت امعاء و احشاء بدن را تامین می کند، شامل دو مرحله است: ابتدا ناگزیر کردن خود به کند کردن منظم و به قاعده جا به جا شدن ها: مراقبت در اینکه از لحظه بیدار شدن از خواب، تمام کارهای مربوط به شستشو کردن و لباس پوشیدن با متانت - حتی در آغاز با کندی- انجام بگیرد. سپس نوبت به آرام سازی کامل و ارادی بدن می رسد. دراز کشیده یا نشسته، بگذارید که هر عضوی از بدن تعادل واقعی خود را پیدا کند، یعنی یکی پس از دیگری ، ماهیچه های گردن، شانه ها و بازو ها و ران ها را کاملا رها کنید ، به گونه ای که کشش عضلانی به کمترین اندازه خود برسد.


3- پوشاک:

خوش سلیقگی در انتخاب لباس برای همه کس ضروری است. لباس مناسب بر تن داشتن ، راحت بودن و دیگران را متوجه خود کردن، اعتماد با نفس را افزایش می دهد


4- بیان و گفتار :

کسی که می داند چگونه منظور خود را بیان کند، هرگز برای مدت دراز کمرو نخواهد ماند؛ آرامش او توجه اطرافیان را جلب خواهد کرد و چون می بیند که به او گوش می دهند ، به زودی جرئت خود را باز خواهد یافت.


سه عامل اساسی به روانی گفتار یاری می دهند:
الف) دانایی، فرهیختگی، وفور اندیشه
ب) تنوع و تجانس آگاهی های ادبی و لغوی که جمله سازی ها و عبارت پردازی های پر ذوق و قریحه را به همراه دارد.
ج) وقار صدا، خوش آوایی و روشنی تلفظ
محکم و با متانت حرف بزنید و هرگز کلمات را با عجله به بیرون نریزید . این کار سبب جلب توجه کسانی خواهد شد که به شما گوش میدهند. پیش‌از هر چیز،آنها حرف شما را به روشنی و بدون زحمت خواهند فهمید؛و بعد صراحت گفتارتان هر آنچه را که می گویید در ذهن آنها نقش خواهد کرد و آنها بار دیگر درباره گفته های شما فکر خواهند کرد.


پرتو افکنی:اثری که هر کس بر دیگران‌می گذارد، به میزان فراوان به روحیه او بستگی دارد . پس اهمیت تاثیر جسمی و ظاهری شما نسبی است. آنچه بیش از همه اهمیت دارد اراده شماست ، کیفیت پابرجای اصول هدایت کننده شما و طرز فکرتان علاوه بر خاصیت پرتو افشانی آن، بر سیمای شما نیز اثر می گذارد، در نگاهتان خود را نشان‌می دهد، خطوط صورت شما را حک می کند و رفتار و حرکتتان را استحکام می بخشد. این پدیده می تواند توجیه کننده جاذبه فوری برخی از افراد زشت و بد قواره باشد. برعکس، آیا افراد خوب چهره و خوش هیکلی را نمی شناسید که دلپسند نیستند؛ رخوت ظاهر خبر از ضعف جاذبه آنها می دهد.

چگونه خجالتی نباشیم

تاثیر پذیری

1- عکس العمل ها، حالت های روحی متناسب با خود به وجود می آورند:
کسی که به اندازه کافی برای تسلط بر خود ورزیده شده است، به هنگام آشفتگی شدید نیز می تواند ظاهر خود را کاملا آرام نگه دارد،تاثیر ناپذیر بماند و کوچکترین نشانه ای از آشوب ذهنی خود را نمایان نسازد.
واکنش های درونی خود را مهار کنید
صدایی ناگهانی ، معمولا سبب می شود شما شگفت زده فریاد بکشید: آرام باشید و ساکت بمانید. به چیزی برخورد می کنید؛ از جا در می روید: آثار جسمانی این حادثه کوچک را به آرامی از خود دور کنید و به هیچ روی از آن حرفی نزنید.
با حالت هایی که از آنها بیم دارید، رودر رو شوید


برای هر فرد کمرو تحمل بعضی آدمها به صورت خاصی ناراحت کننده است. به نظر می آید که نگاه، رفتار، گفتار، و برخورد آنان در شما نوعی تشویش و دلهره ایجاد می کند. از این پس، کسی را انتخاب کنید که در برابر او احساس راحتی نمی کنید و هیچ فرصتی را برای روبه روشدن بااو از دست ندهید. کوشش کنید که پاسخ اورا محکم بدهید،نگاه اورا تحمل کنید،از نظریه خودتا آخرین لحظه دفاع کنید. قیافه خود را آرام و تاثیر ناپذیر نگاه دارید، با اعتماد به نفس در او بنگرید،جا نزنید. اگر کسی هست که معمولا جرئت نزدیک شدن و حرف زدن با اورا ندارید ، وی را به عنوان تمرینی آموزشی در نظر بیاورید و ابتکار شروع به گفت و گو با اورا به دست بگیرید. کارهایی که یک کمرو از انجام دادن آنهاسر می پیچند، فراواناند؛ از رفتن به مغازه برای پس دادن جنس و گرفتن پول خود، تا چک وچانه زدن معمول در معاملات. در اینجا نیز اراده خود را نشان دهید.یکراست جلو بروید و در برابر پاسخ های منفی خود را به ناشنوایی بزنید؛ وپافشاری کنید . اراده خود را بر نتیجه ای که در نظر گرفته اید، متمرکز و خودرا ملزم کنید که آن را به دست آورید. ممکن است شکست بخورید، اما نتیجه این کار استوار تر شدن نیروی ارادی شما خواهد بود.

تجسم کردن

هر گاه قرار است با کسی که از نفوذ او نگران هستید روبه رو شوید، پیشاپیش آنرا تجزیه و تحلیل کرده وتمام دشواری هایی که انتظار بروز آنها را دارید مشخص کنید. درباره امکاناتی که در اختیار دارید زیاد خوشبین نباشید،اما تصمیم بگیرید از آنها حد اکثر استفاده را بکنید. بدین ترتیب خود را با وسایل مبارزه مسلح کنید؛ تکرار کنید که برتری خواهید داشت؛ و اگر دچار آشفتگی شدید، خواهید توانست آنرا از نظر دیگران پنهان کنید. پس از ملاقات ،وضع خود را صادقانه بررسی کنید.بببنید آیاتوانسته اید اراده و توانایی خود را به خوبی نشان دهید . ضعف ها یی را که تحمل کرده اید روی کاغذ بنویسید.توجه کنید که آیا می توانید بهتراز این باشید.

خود تلقینی

تلقین هنگامی است که کسی بر روی شخص دیگری اثر می گذارد و تلقین به خودزمانی است که فرد نقش عامل و پذیرنده را یکجا انجام می دهد، جمله های برانگیزاننده را به خودش خطاب می کند یا به طور ارادی تصویر های ذهنی ویژه برای نفوذ بر خود ایجاد می کند. روش دیگری نیز وجود دارد که میان این دو راه سازش برقرار می کند. نام آن خودتلقینی تصویری است که شبیه نوعی عکسبرداری ذهنی است. انجام دادن این کار به این قرار است که در روی قطعه های کاغذ، با خط خوانا و درشت تقریر های تلقینی را که برای رسیدن به هدف مورد نظر تهیه شده است می نویسید، بعد این نوشته هارا در برابر خود به گونه ای قرار می دهید که همواره جلوی چشم شما باشد . برای کمرویی می توان سه شعار به قرار زیر فراهم کرد:
- من آرام هستم.
- من خود را نیرومند و پر جرئت احساس میکنم.
- هر روز اعتماد به نفس من بیشتر می شود.
همچنین در هر شب از هفته می توان نیم ساعت پیش از خواب، یکی از این شعار هارا تمرین کرد. شخص کمرو خیلی عادی نگاه خود را به نوشته مزبور می اندازد و پیام آن را در خیال خود به تصویر می کشد. و نیز می تواند نوشته را روی میز بگذارد یا به دیوار بچسباند. این تمرین خواب را تضمین می کند ؛ و در واقع نوعی رخوت ، سراسر بدن را فرا می گیرد.

یاری گرفتن از تجزیه و تحلیل روان شناختی

دلهره عامل اصلی کمرویی است که غالبا عزم به تزلزل ناپذیری را نیز خنثی می کند. هرگاه بیم داریم که با برخوردی نامناسب روبه رو شویم، کاملا طبیعی است که تصور کنیم کاری رنج آور در پیش داریم . این فکر را از خود دور کنید و به خود بقبولانید که در تمام موارد، با اشخاصی با ادب و مهربان رو به رو خواهید شد. عجیب نیست اگر به دنبال دیداری بسیار دلگرم کننده، همان شخص با سردی رفتار کند. شما باید مراقب رفتار خود باشید نه رفتار دیگران. شما آرام و سنجیده رفتار کنید .شخص کمرو همچنین در گفتار یا رفتار کسانی که او را ناراحت می کنند نوعی خصومت شخصی میبیند.
تصمیم بگیرید مستقل باشید:
شخص کمرو تا زمانی که بر هیجان پذیری مفرط خود تسلط پیدا کند، از تصور اینکه ظرفیت عصبی و دماغی او به میزان فراوان بستگی به برداشت اطرافیان وی دارد رنج می کشد. برای به دست آوردن تاثیر ناپذیری سستی نیافتنی درونی ، که موجد استقلال روحی است، حرکت های تازه ای لازم است. بنابراین با به جنبش انداختن آزمندی استقلال ، کار خود را آغاز کنید؛ برای این کار بهتر آن است که موارد زیر را یادداشت کنید:

اهمیت و ارزش سکوت

سکوت مولد استحکام و تاثیر ناپذیری است. اینکه در میان آشنایان خود باشیم و جمعی دور مارا گرفته باشند، همپایه گونه ای تلقین مداوم‌است که می خواهد ما را وادار کند تا نظریات، احساسات و برنامه های خود را بیان کنیم، عقاید یا برداشت هایمان را ابراز نماییم و درباره جزئی ترین رویداد ها اظهار عقیده کنیم. این تلقین را با اراده خودبه کنار برانید؛ سکوت را حفظ کنید تا گامی موثر به سوی استقلال درونی برداشته باشید.در ضمن، بسیاری از کسانی که به طور ارادی ساکت می مانند نگران این هستند که غیر اجتماعی یا کم استعداد جلوه کنند. نیروی داوری و درایت در اینجا ضروری است. در طول ساعت های کار، طفره رفتن از مکالمه، با یک پوزش خواهی کوتاه و جدی ، دشوار نیست. بیرون از این زمان، به ویژه در میان خویشان یا دوستان می توان با تشویق دیگران به حرف زدن و توجه کردن به آنچه می گویند، به آسانی از سخن پردازی خودداری کرد. علاوه براین اگر تنها به هنگام ضرورت سخن بگویید، بیش از پیش جرئت پیدا خواهید کرد.

اختیار تصمیم گیری هایتان را حفظ کنید

برای استحکام استقلال روحی خود، تلاش کنید که علت تصمیم های خود را از جزیی ترین آنها گرفته تا مهم ترینشان ، تجزیه و تحلیل کنید.

خود را از اندیشه داوری دیگران رها سازید

ترس از اینکه به گونه ای در نظر بیاییم که نمی خواسته ایم، یا بدان گونه در نظر نیاییم که می خواسته ایم ، منشاء هشتاد درصد رنج های شخص کمرو است. زیرا معمولا اهمیت فراوانی برای تاثیری که فکر می کند در دیگران بر جای می گذارد، و قضاوتی که تصور می کند دیگران درباره او خواهند داشت، قائل است. برای او مهم آن است که جلوه کند و این را همگان ببینند ، نه اینکه باشد و او را نادیده بگیرند
استواری خود را ریشه دار تر کنید:
تسلط مداوم بر خود، سبب استواری شما خواهد بود و افکارتان را جمع و آرام و متمرکز خواهد کرد. همچنین است تلاشهایی که برای اجرای تصمیم های خود به کار می بندید. هر بار که تصمیم میگیریدروش مشخصی را اتخاذ کنید، عقیده ای را ابراز کنید و کاری که اجرا می کنید با تصمیمتان هماهنگ سازید، سبب پایداری و استواری شخصیتتان می شوید. در اینجا چند تلقین به خود را که می تواند در این راه به شما یاری دهد یادآور می شویم:
- من صاحب اختیار اعمال خودم هستم.
- من هرگز خود را تسلیم خشم نمی کنم و هیچگونه زود رنجی رابه خود نمی پذیرم.
- من هرگز در تصمیم گیری عجله نمی کنم، و بعد از آنکه تصمیمی گرفتم پشیمانی به خود راه نمی دهم.

 نقش فعال بر عهده بگیرید

نیت و عزم نفوذ کردن در دیگران یکی از پادزهر های کاملا موثر برای کمرویی است.


نظرات

فیلدهای ضروری با علامت

    سوال خود را از ما بپرسید