تحلیل روان شناختی فیلم platform (سکو) | زوایای فیلم سکو از نظر روانشناسی

پیام این فیلم خصوصا آخرین صحنه این بود برای من که وقتی مدام با بایدها و نبایدها، خوب ها و بدها و تایید دیگران مواجه هستیم گویا موجودیت خود را ...

تحلیل فیلم در حال هوای عاشقی | نکات روانشناختی فیلم در حال و هوای عاشقی

فیلم در حال و هوای عاشقی یک فیلم چینی با کارگردانی هنگ کنکی است که در آن عشقی پایدار و بدون هیچگونه شهوت و یا امید وصال شکل گرفته است ...

تحلیل روانشناختی فیلم پاپیون | آزادی و داشتن معنا در زندگی

هدف در زندگی برای افراد مختلف، کاملا متفاوت است. در این فیلم شما می بینید که رسیدن به آزادی برای یک زندانی چقدر اهمیت دارد و چقدر به او انگیزه ...

تحلیل روانشناختی فیلم پاراسایت (انگل) | اهمیت نیازهای اولیه انسان

نیازهای اولیه انسان بقا و امنیت است. در این فیلم ما مشاهده می کنیم که در جامعه ای که در آن نیازهای ابتدایی افراد برآورده نمی شود چگونه افراد به ...

تحلیل روان شناسی فیلم سکوت بره ها |دنیای مطلوب افراد چیست

فیلم سکوت بره ها به بررسی شناخت اختلال شخصیت ضداجتماعی می پردازد. سه شخصیت اصلی در این فیلم استارلینگ، دکتر بکتر و بوفالو بیل می باشد. استارلینگ در بالمیتور به ...

تحلیل روان شناختی فیلم جوکر | از فیلم جوکر چه می آموزیم

وقتی فیلم جوکر را می دیدم با خودم فکر می کردم که چقدر فیلم قابل تمجیدی است. فیلمی که به نتیجه افراد تحقیر شده می پردازد که درست است چهره ...

تحلیل فیلم گرگ وال استریت و نداشتن باور به قدرت و توانمندی خود

وقتی انسان باور خود را نسبت به قدرت درونی خود از دست می دهد احساس پوچی می کند و دنبال عوامل بیرونی می گردد تا بتواند احساس شادی و خوشبختی ...

فيلم خوب بد زشت | افراد پوچ گرایی که مفهوم زندگی را درک نکرده اند

به تصویر کشیدن افرادی تک بعدی و پوچ گرا که مفهوم زندگی را نیاموخته اند و بهمین خاطر ناچارند با همین هویت، به زندگی خودادامه دهند. درنتیجه با تکرار زشتیها ...

تحليل روانشناختي فيلم شبكه اجتماعي | نداشتن مهارت ارتباط در افراد باهوش

فرد باهوشی که بخاطر عدم داشتن حرمت نفس، فقط می خواهد از زندگی دیگران سردربیاورد اما با ذکاوت خود به جایگاه های عالی می رسد ولی در عین حال با ...

تحليل روانشناختي فيلم شجاع دل آموزه هایی درباره آزادی و آزادی خواهی

این اثر همانطور که قهرمانش در انتهای فیلم فریاد میزند حدیث آزادی و آزادی خواهی است. یکی از مقوله هایی که بشر از ابتدای تاریخ با آن درگیر بوده است ...

نکات روانشناسی فیلم در جستجوی خوشبختی چگونه با شرایط سخت، به خوشبختی برسیم

رسیدن به خوشبختی هرچقدر تعاریف مختلفی داشته باشد، برای افرادی که شرایط سختی در زندگی خود متحمل شده اند، با رها کردن حوادث تلخ گذشته و امید به آینده و ...

تحلیل روانشناختی فیلم ویل هانتینگ خوب ویژگی های افراد نابغه بی عزت نفس

شخصیتی نابغه که بدون عزت نفس است در این فیلم دیده می شود. البته او فردی نابغه و مهربان است که در ابتدا شخصیتی ناسازگار دارد ولی کم کم با ...