ویژگی های پرستار سالمند_خصوصیات پرستار سالمند خوب چیست؟

پرستار سالمند خوب رفتاری یکنواخت و باثبات دارد و علاوه بر انجام وظایفش به سالمند با مهربانی روحیه و امید می بخشد و تمام وظایف خود را با برنامه ریزی ...

نیازهای سالمندان چیست؟_نیازهای روحی و عاطفی سالمندان بشناسیم

نیازهای سالمند علاوه بر نیازهای درمان و بهداشت، مالی و اقتصادی شامل نیازهای عاطفی و روحی فرد سالمند نیز می شود که در این زمینه فرزندان با رفتار آگاهانه و ...

زوال عقل در سالمندان چیست؟_چگونه از سالمند مبتلا به دمانس مراقبت کنیم

زوال عقل در سالمندان یا دمانس اختلالی مغزی است که با افزایش سن پدیدار می شود و با علائمی چون عدم توانایی، انزوا و ضعیف شدن حافظه کوتاه سالمند تشخیص ...

راهکارهای شاد نگه داشتن سالمندان_راههای افزایش شادی در سالمندان

بسیاری از افراد دغدغه دارند تا سالمندان خود را شاد نگه دارند. شناخت نیازهای دوران سالمندی کمک می کند تا راهکارهای غلبه بر افسردگی، شایع ترین مشکل دوره سالمندی برطرف کنند. ...