ویژگی های پرستار سالمند  |خصوصیات پرستار سالمند خوب چیست

پرستار سالمند خوب رفتاری یکنواخت و باثبات دارد و علاوه بر انجام وظایفش به سالمند با مهربانی روحیه و امید می بخشد و تمام وظایف خود را با برنامه ریزی ...

نیازهای سالمندان چیست | نیازهای روحی و عاطفی سالمندان بشناسیم

نیازهای سالمند علاوه بر نیازهای درمان و بهداشت، مالی و اقتصادی شامل نیازهای عاطفی و روحی فرد سالمند نیز می شود که در این زمینه فرزندان با رفتار آگاهانه و ...

زوال عقل در سالمندان چیست | چگونه از سالمند مبتلا به دمانس مراقبت کنیم

زوال عقل در سالمندان یا دمانس اختلالی مغزی است که با افزایش سن پدیدار می شود و با علائمی چون عدم توانایی، انزوا و ضعیف شدن حافظه کوتاه سالمند تشخیص ...

راهکارهای شاد نگه داشتن سالمندان | راههای افزایش شادی در سالمندان

بسیاری از افراد دغدغه دارند تا سالمندان خود را شاد نگه دارند. شناخت نیازهای دوران سالمندی کمک می کند تا راهکارهای غلبه بر افسردگی، شایع ترین مشکل دوره سالمندی برطرف کنند. ...