من یک ارتباط چهار ساله با یک مرد متاهل دارم که به من قول داده تا سه ماه دیگر از زنش جدا می شود چون تمام کارهای جدایی را انجام داده اختلاف با زنش بسیار بوده ولی به من هم بسیار شکاک است و مدام تهمت ارتباط با همکاران خودش را میزند در صورتی که اصلا اینطور نیست آیا من این سه ماه را صبر کنم تا تکلیف روشن شود یا نه خانم دکتر؟

من اگر بخواهم خیلی تیتروار مشکلات را بیان کنم باید بگم که امید متوهمانه (متاهلین از زندگی خویش معمولاً بیرون می آیند و اگر هم بیایند با نفر دوم شان اعتماد نمی کنند که ازدواج کنند)
درماندگی و گرسنگی عاطفی و بودن کلی طرحواره های ناسازگار ما را به روابط اشتباه می کشاند احتمال خیلی زیاد ما کودکی ناامنی داشتیم
ممکن است در خانم احساس ناخودآگاه برتری خفیف نسبت به زنان متاهل ما را سالها در رابطه اشتباه و گناه بگذارد.
احساس نوجوانی ابدی بر ترس از تنها بودن هم می تواند جزء عوامل باشد حالا دوست عزیز من علت ها را گفتم که بدانید چرا در چنین رابطه ای قرار گرفته اید و حتماً جلسات روان درمانی را به صورت کامل زیر نظر یک روان شناس زبده شروع و به پایان برسانید 
اما یک سری پیشنهادات هم خدمتتان عرض می کنم که مطمئن مفید خواهد بود:
١-قطع امید و خروج از این زنگ تفریح بودن 
٢-کمک گرفتن از یک درمانگر حاذق برای زخم هایی که خورده ایم 
٣-متعهد به عدم زخم زدن به زندگی دیگران 
۴-خودسازی-بهبود مهرطلبی-تله بی ارزشی
و مورد پنجم طاقت آوردن بر دلتنگی...