خانم دكتر من اضطراب اجتماعي دارم واقعا بايد چكار كنم؟

ضطراب اجتماعی جمع هراسی به زبان ساده، ترس از قرار گرفتن در موقعیت‌های مختلف اجتماعی است که مستلزم تعامل و ارتباط با دیگران می‌باشد. این ترس دلایل متفاوتی ممکن است داشته باشد؛ در واقع اضطراب اجتماعی به عصبی بودن و متزلزل شدن در محیط‌های اجتماعی می‌انجامد.

در لحظه اضطراب، ذهن دائماً روی افکار منفی متمرکز است، بنابراین شما باید توجه خود را نه به آنچه مردم فکر می‌کنند، بلکه بر ارتباطی که با آنها برقرار خواهید کرد متمرکز کنید. سعی کنید با ماندن در لحظه ارتباط واقعی برقرار کنید و روی جملاتی که به شما گفته می‌شود تمرکز کنید.

سعی کنید خودتان را درک کنید و به خاطر افکاری که در ذهنتان می‌گذرد قضاوت نکنید. به آنها توجه کنید و اجازه ندهید آنها بر شما غلبه کنند.

برای خود جملات مثبت بسازید. برای غلبه بر این موضوع، باید بر نگرانی‌های خود حمله کنید. هر چه بیشتر فرار کنید، اضطراب و ترس شما بیشتر می‌شود.

هیچ کس کامل نیست. همه اشتباه می‌کنند، انجام بعضی کارها برایشان دشوار است و یا نقاط ضعف متفاوتی دارد. تلاش برای ترسیم یک تصویر عالی از خودتان، شما را از شخصی که هستید دور می کند و اضطراب شما را افزایش می‌دهد. بنابراین، در آن لحظه بر ویژگی‌ها، پتانسیل‌ها و شایستگی‌های خوب خود تمرکز کنید.

مدیتیشن کنید؛ مدیتیشن تغییرات عملکردی و ساختاری در مغز ایجاد می‌کند که باعث افزایش انعطاف پذیری در برابر مشکلات می‌شود. ارتباط بین قشر جلوی مغز که مسئول تصمیم گیری است و بخش آمیگدال که مسئول احساسات است با مدیتیشن تقویت می‌شود. به این ترتیب می‌توانید به استرس واکنشی سالم‌تری نشان دهید و بهتر تصمیم بگیرید.

یاد بگیرید چگونه تنفس خود را کنترل کنید. کنترل تنفس شما را آرام می کند و شما را در لحظه اینجا و اکنون نگه می‌دارد.

اگر نگرانی‌هایتان در زندگی اجتماعی، کاری یا تحصیلی‌تان اختلال ایجاد می‌کند، در دریافت حمایت روان‌شناختی تردید نکنید.