روانشناسی بالینی | روانشناس بالینی | تشخیص و درمان اختلالات روانی

روانشناسی بالینی یکی از گسترده ترین شاخه های روانشناسی است. روانشناسی بالینی تشخیص و درمان بیماری های روحی روانی و عوارض ناشی از آنها می باشد ...