روانشناسی بالینی چیست | تخصص روانشناس بالینی چیست

روانشناسی بالینی یکی از گسترده ترین شاخه های روانشناسی است. تخصص روانشناس بالینی تشخیص و درمان بیماری های روحی روانی و عوارض ناشی از آنها می باشد ...