پرسشنامه هوش هیجانی شات چیست و شامل چه سوالاتی می باشد

امروزه هوش هیجانی را با نام دانیل گلمن می شناسند.هوش هیجانی زمانی معنا و مفهموم پیدا کرد که متخصصان روان شناسی مشاهده کردند. ...

پرسشنامه خرسندی زناشویی

هدف این مقیاس برآورد خرسندی فعلی شما از ازدواجتان در هر یک از ده بعد فهرست شده در زیر است.این پرسشنامه شامل ۱۰ سوال می باشد. این پرسشنامه با هدف ...

پرسشنامه شخصیت آیزنک حول شخصیت کودکان و نوجوانان)

کودکان و نوجوانان دارای شخصیت های حساس هستند و باید شخصیت آن ها مورد بررسی قرار گیرد.این پرسشنامه به تمامی سوالات شما درباره شخصیت کودکان و نوجوانانتان پاسخ می دهد. ...

پرسشنامه ھمسر آزاری و بررسی مقدماتی همسرآزاری

همسر آزاری پیامدهای نامطلوب اجتماعی و رفتاری در پی خواهد داشت. ...

آزمون طرحواره یانگ | آزمون خودشناسی جهت تعیین نوع طرحواره ناسالم افراد

طرحواره یانگ یک نوع آزمون خود شناسی در ارتباط با محیط است که با زدن آن میتوانید خود را بیش تر بشناسید . ...

آزمون تشخیص عزت نفس | پرسشنامه تشخیص میزان عزت نفس

عزت نفس ویژگی است که باعث میشود انسان در مواجه با موقعیت های سخت سریع تر سازگار شده و به طور موفقیت آمیز تری با زندگی کنار بیاید . ...

آزمون شخصیت A , B

آیا نا کنون به شخصیت خود اندیشیده اید ؟ شخصیت شما چگونه است ؟ آیا اغلب مشکلات زندگی را یک چالش دانسته و با خونسردی به حل آن می پردازید ...