پرسشنامه هوش هیجانی شات (SSRI) چیست؟_سوالات و کاربرد آن

کاربرد پرسشنامه هوش هیجانی شات سنجش هوش هیجانی در نوجوانان است. روانشناسان دریافتند که هوش شناختی یا همان آی کیو ، معیار کاملی جهت تضمین خوشبختی افراد نیست.... ...

پرسشنامه خرسندی زناشویی_ارزیابی خرسندی زناشویی

هدف این مقیاس برآورد خرسندی فعلی شما از ازدواجتان در هر یک از ده بعد فهرست شده در زیر است.این پرسشنامه شامل ۱۰ سوال می باشد. این پرسشنامه با هدف ...

پرسشنامه شخصیت آیزنک_بررسی شخصیت کودکان و نوجوانان

کودکان و نوجوانان دارای شخصیت های حساس هستند و باید شخصیت آن ها مورد بررسی قرار گیرد.این پرسشنامه به تمامی سوالات شما درباره شخصیت کودکان و نوجوانانتان پاسخ می دهد. ...

پرسشنامه ھمسر آزاری_بررسی مقدماتی همسرآزاری

همسر آزاری پیامدهای نامطلوب اجتماعی و رفتاری در پی خواهد داشت. ...

آزمون طرحواره یانگ_آزمون خودشناسی جهت تعیین نوع طرحواره ناسالم افراد

طرحواره یانگ یک نوع آزمون خود شناسی در ارتباط با محیط است که با زدن آن میتوانید خود را بیش تر بشناسید . ...

تست عزت نفس_پرسشنامه تشخیص میزان عزت نفس

عزت نفس ویژگی است که باعث میشود انسان در مواجه با موقعیت های سخت سریع تر سازگار شده و به طور موفقیت آمیز تری با زندگی کنار بیاید . ...

آزمون شخصیت A , B

آیا نا کنون به شخصیت خود اندیشیده اید ؟ شخصیت شما چگونه است ؟ آیا اغلب مشکلات زندگی را یک چالش دانسته و با خونسردی به حل آن می پردازید ...