هنر خوب زندگی کردن_راهکارهای بهبود کیفیت زندگی و داشتن زندگی ایده آل

در کتاب هنر خوب زندگی کردن می آموزیم که چگونه موانع را از سر راهمان برداریم تا به موفقیت برسیم. اینکه یاد بگیریم افکارمان را کنترل کنیم و به گذشته ...

عشق پایدار چگونه به وجود می آید؟_برگرفته از کتاب روانشناس همراه

عشق پایدار هنگامی به وجود می آید که مانند روزهای اول رابطه به آن رسیدگی شود. باید آسیب هایی که به عشق وارد می شوند شناخته شوند و از پیش ...

عشق ویرانگر_خلاصه کتاب عشق ویرانگر جهت آشنایی با اختلال شخصیت افراد در رابطه

این کتاب در سه فصل سعی دارد با دسته بندی بیماری های روانی مشخصات ، توصیف و راهکارهای حل مشکل را به خواننده ارائه نماید. در هر مورد با بیان ...

آموزش تکنیک های زبان بدن_برگرفته از کتاب زبان بدن نوشته جواناوارو

بدن انسان در طول یک گفتگو و یا در شرایطی خاص نشانه های خاصی را از خود بروز میدهد. شناختن این نشانه ها و درک معنای آن چندان ساده نیست ...

چگونه بر خود مسلط شویم؟_روشهای عملی توانمند بودن؛فرمانروایی بر غرایز؛و چیرگی بر هیجاناتی

ذهن می تواند تغییر کند. تحول روانی فرد به قوانین زیست شناختی حاکم بر تکامل دستگاه عصبی او یا به تاثیرات بیرونی فیزیکی یا اجتماعی که بر او وارد ...

قدرت برقرار کردن ارتباط_چگونه خود و افکارمان را ارائه کنیم؟

نحوه برقراری ارتباط برای هر فرد بسیار مهم و تاثیر گذار است. درصد بسیار پایینی از تاثیر گذاشتن و نفوذ افراد از طریق کلام آنهاست. یعنی عوامل دیگری به صورت ...

خلاصه کتاب آموزش مسایل جنسی کودکان و نوجوانان_آگاهی کودکان از مسائل جنسی

در آموزش مسائل جنسی به کودکان و نوجوانان، والدین می توانند نقش اساسی داشته باشند. آنها با داشتن دانش کافی می توانند فرزند خود را با اندام خصوصی آشنا کنند ...