روانشناس_چه زمانی باید به روانشناس مراجعه کنیم ؟

چه افرادی به روانشناس مراجعه می کنند درواقع مراجعه به روانشناس همیشه به دلیل نقص و مشکل در ارتباطات نیست بلکه برای یادگیری مهارتهای ارتباطی جهت بهبود روابط فردی، زناشویی ...

شخصیت های نامناسب برای ازدواج_افرادی که برای ازدواج مناسب نیستند

از افرادی که برای ازدواج مناسب نیستند افراد با شخصیتهای خودشیفته و شخصیت اسکزویید هستند که بخاطر مشکلات رفتاری که دارند به مرور برای همسرشان دغدغه های زیادی ایجاد می ...