چه زمانی در زندگی مشترک به مشاوره نیاز داریم ؟

اگر در زندگی مشترک خود دچار مشکل شده اید، برای کمک گرفتن خیلی منتظر نمانید. مشاوره زوجین می تواند بسیار موثر باشد به خصوص اگر زوج هر چه زودتر به ...

مدیریت توازن قدرت در روابط چگونه به دست می آید و چه نتایجی دارد

بیشتر ما تمایلی به فکر کردن در مورد قدرت در روابط مان نداریم. روابط صمیمی شامل همکاری و مشارکت است – اما این همکاری نیازمند تلاش هر دو طرف است. ...