خانم دکتر به نظر شما در ارتباط با اینکه نیاز جنسی یه نیاز ضروریه و حتما باید برطرف شه چیه ؟ یعنی هرکسی که سکس نداره داره به خودش آسیب می زنه

دوست عزیز، سکس یک لذت بسیار خوب است اما یک ناز روانشناختی یا زیستی نیست. بلکه غریزه است.  دقیقا مانند غرایز دیگه، غریزه با نیاز بسیار متفاوت است. نیاز اگر برآورده نشود مشکلات شدید روان شناختی را به وجود می آورد و اگر به صورت طولانی به نیازها بی توجه باشیم حتی مشکلات روان شناختی باعث مشکلات جسمی هم می شود. مثلا کسی که در ارتباط با خانواده اش و یا همسرش مشکلی برای او پیش آمده و همه او را طرد کرده اند  باعث انزوای اجتماعی در او شده چون نیاز به تعلق و صمیمیت او به خطر افتاده بنابراین بعد از مدتی اگر در ارتباط با ارتباطات خود کار نکند به شدت دچار مشکلات روان شناختی و جسمی خواهد شد. همانطور که مشاهدات نشان داده اشد مجازات برای یک انسان تبعید به مناطق دور افتاده و نداشتن ارتباط و تعامل و زندان های انفرادی است. درصورتیکه هیچ فردی به دلیل اینکه میل جنسی زیادی دارد و نمی تواند رابطه برقرار کند باعث نشده خودش را بکشد. درصورتیکه در بسیاری از مراجعینم داشتم که به دلیل داشتن تعاملات بسیار بد به دلیل نداشتن انتخاب، تصمیم و نداشتن شایستگی و کفایت توی زندگیشون اقدام به خدکشی داشته اند. بنابراین یک عقیده غلط است که رابطه جنسی یک راهکاری است برای برآورده کردن نیازهای روان شناختی .