کتابخوانی کودک | فرزندان درس خوان داشتن بهتر است یا کتابخوان

همواره والدین علاقه دارند که فرزندانی درس خوان داشته باشند. اما درواقع لازم است که فرزندان اهل کتابخوانی باشند چون فرند درس خوان وقتی موفق خواهد شد که قبل تر یک کودک کتابخوان باشد و نسبت به خود، محیط زندگی، خانواده و ... دید وسیعی داشته باشد. در ارتباط نحوه تربیت فرزند، مطلب سبک های فرزند پروری در روانشناسی به شما پیشنهاد می شود. در ادامه نظام آموزشی ما باعث رشد و پیشرفت درسی فرزندان ما می شود اما کتابخوانی کودکان ما باعث می شود آنها درکنار درس خواندن رشد فکری داشته باشند و شخصیت آنها بدون مسئله و ایراد شکل بگیرد. شاید بسیاری از فارق التحصیلانی را دیده باشید که با معدل های بالا همچنان به دنبال یافتن شغل مناسب هستند و حتی دچار افسردگی و مسائلی مانند عدم تصمیم گیری شده اند.

نظرات

فیلدهای ضروری با علامت