ازدواج موفق و درست | از نظر روانشناسی مهم ترین ویژگی ازدواج موفق چیست

ازدواج موفق چه نوع ازدواجی است و داري چه  نوع ويژگی هايی می باشد ؟

يكي از ويژگي هاي ازدواج درست داشتن ثبات روانی است كه توسط متخصص روانشناس مورد بررسی قرار می گيريد كه ايا فرد به بلوغ روانی يا همان ثبات روانی رسيده است يا خیر؟ چه زمانی در زندگی مشترک به مشاوره نیاز داریم ؟ و دوم اينكه فرد از نيازهاي خود اگاهی داشته باشد و همچنين براورد درستی هم از نيازهاي خود داشته باشد باخبر شدن از اين نيازها ، نياز به خوداگاهی دارد پس از كسب  اين خوداگاهی  و ارزيابی درست از نيازهاي خود حال بايد به دنبال كسی برود كه بتواند به نيازهاي او پاسخگو باشد.

نظرات

فیلدهای ضروری با علامت