والدین سهل گیر | والدینی که بی حد و اندازه محبت می کنند و از فرزند خود توقعی ندارند

با وِیژگی های والدین سهل گیر آشنا شویم. والدین سهل گیر روشی از شیوه های فرزند پروری را پیش می گیرند که نتیجه روش آنها فرزندانی لوس، ننر و بی انگیزه خواهند بود. که در آینده نیز بسیار بی مسئولیت و بدون هر نوع انگیزه و تلاش برای رسیدن به موفقیت خواهند بود.

نظرات

فیلدهای ضروری با علامت