عدم داشتن انگیزه کافی ، شکایت بسیاری از دانش آموزان و دانشجویان

بسیاری از دانش آموزان و دانشجویان احساس می کنند که انگیزه ای ندارند و بابت این قضیه شکایت می کنند. مرتبط: بی حوصلگی در نوجوانان

نظرات

فیلدهای ضروری با علامت