جملاتی که گفتنشان توسط والدین، باعث لوس و خودخواه شدن فرزندشان می شود

بسیاری از پدر و مادرها تصور می کنند که هر چقدر بیشتر به فرزندان خود محبت کنند ، نحوه فرزندپروری آنها درست تر خواهد بود. درصورتیکه هرگز اینطور نیست و والدین باید نسبت به فرزند خود عشقی بدون قید و شرط داشته باشند و این تنها نکته ای است که باید رعایت کنند نه اینکه عشق و علاقه بیش از حد نثار فرزندان کنند که این قطعا باعث لوس شدن و خودخواهی آنها خواهد شد. حالا چگونه با فرزندان صحبت کنیم که هم عشقمان را به آنها ثابت کنیم هم آنها را تشویق کنیم تا در آنها انگیزه به وجود آوریم و هم مانع لوس شدن آنها شویم.

نظرات

فیلدهای ضروری با علامت