مدیریت استرس  | مدیریت استرس برای یک خانواده سالم

خانواده ها امروزه فشارهای مالی و اقتصادی و کاری زیادی را متحمل می شوند و این باعث استرس در خانواده می شود. مدیریت استرس با برداشتن گام های کوچکی ...

کرونا پایان زندگی ما نیست و بحرانی موقتی است که می گذرد و روزهایش تمام می شود.

کرونا ویروسی است که امروزه در کشور ما شیوع پیدا کرده است و ما باید به جای انکار و یا احساس ناتوانی، با آن مقابله کنیم و نگذاریم این ویروس ...

درمان اختلالات اضطراب فراگیر از چه راههایی امکان پذیر است

نوعی اختلال اضطرابی است که به صورت نگرانی بیش از اندازه و نامعقول در مورد اتفاقات و فعالیت‌های روزمره تعریف می‌شود. اختلال اضطراب فراگیر بر خلاف حمله پانیک سیر مزمن‌تری ...

اختلال اضطراب فراگیر و درمان شناختی رفتاری اختلال اضطراب فراگیر

نوعی اختلال اضطرابی است که به صورت نگرانی بیش از اندازه و نامعقول در مورد اتفاقات و فعالیت‌های روزمره تعریف می‌شود. اختلال اضطراب فراگیر بر خلاف حمله پانیک سیر مزمن‌تری ...