کتاب بگذارید بچه ها بازی کنند_تاثیر بازی در شکوفایی بچه ها

کتاب بگذارید بچه ها بازی کنند به اهمیت بازی بچه ها در رشد و شکوفایی استعدادهای آنها و همچنین اثرات مثبتی که در مدارس خواهد داشت پرداخته و از زوایای ...

قدم های مهم برای کسب موفقیت_خلاصه کتاب چگونه میتوانید آنچه را که ندارید به دست آورید و آنچه را که دارید حفظ کنید

موفقیت های فردی برای هر شخصی متفاوت است. برای رسیدن به موفقیت باید از جا بلند شوید و شروع کنید به انجام دادن کارهای ضروری که شما را به موفقیت ...