كليدهای پرورش اعتماد به نفس در كودكان و نوجوانان
كليدهای پرورش اعتماد به نفس در كودكان و نوجوانان ٠٢١٨٨٣٧٧٨١٦
پرسشنامه هوش هیجانی شات (SSRI) چیست | سوالات و کاربرد آن تست های روانشناسی | پرسشنامه های روانشناسی

پرسشنامه هوش هیجانی شات (SSRI) چیست | سوالات و کاربرد آن

هوش هیجانی یا EQ چیست

امروزه هوش هیجانی را با نام دانیل گلمن می شناسند.هوش هیجانی زمانی معنا و مفهموم پیدا کرد که متخصصان روان شناسی مشاهده کردند،آن طور که تصور می شد هوش شناختی (IQ) نمی تواند در تمامی مراحل و جوانب مختلف زندگی ، موفقیت افراد را تضمین کند. آنها مشاهده کردند افرادی هستند که هوش شناختی بالایی ندارند اما بر خلاف تصور در مشاغل مختلف و زندگی اجتماعی و زناشویی بسیار موفق و مثبت عمل می کنند. هوش هیجانی توانایی درک، استفاده و مدیریت احساسات خود به روش های مثبت برای کاهش استرس، برقراری ارتباط موثر، همدلی با دیگران، غلبه بر چالش ها و خنثی کردن تعارض است. هوش عاطفی به شما کمک می کند تا روابط قوی تری ایجاد کنید، در مدرسه و کار موفق شوید و به اهداف شغلی و شخصی خود برسید. همچنین می تواند به شما کمک کند تا با احساسات خود ارتباط برقرار کنید، قصد را به عمل تبدیل کنید و تصمیمات آگاهانه ای در مورد آنچه برای شما مهم است بگیرید. نوجوانان دوست ندارند بیشترین وقت خود را به فعالیت های سرگرم کننده بگذرانند:نظیر فعالیت های اجتماعی،تماشای تلویزیون،بازی،مطالعه.

مطلب پیشنهادی: چگونه والدین خوبی باشیم

اگر دوره نوجوانی بدون مشکل سپری شود،نوجوان به بزرگتر کاملی تبدیل خواهد شد و نقش بزرگسالی را خوب ایفا میکند و از بهداشت روانی خوبی برخوردار خواهد بود.در مجموع با توجه به این مطالعه و بررسی بیشتر برخوردار خواهد بود. هوش هیجانی حوزه ای جدید در مطالعه و روانشناسی نوجوانان و رفتارها و عملکرد آنان و نقش آن در نوجوانی است.

پرسشنامه هوش هیجانی شات

 

سوال های پرسشنامه هوش هیجانی شات

لطفا عبارت زیر را به دقت بخوانید و بر اساس اینکه هر جمله تا چه حد درمورد شما درست است ، گزینه مناسب را علامت بزنید.

1. وقتی که با دیگران صحبت میکنم ، نسبت به مشکلات شخصی ام هشیار هستم. 

الف- کاملا نادرست   ب-نادرست  ج-تا حدی درست   د-درست   ه-کاملا درست 

2. وقتی با موانعی بر سر راهم مواجه میشوم، زمان هایی را به خودم یادآوری می کنم که با موانع مشابهی مواجه شده بودم و در نهایت بر آنها غلبه کرده بودم. 

الف- کاملا نادرست   ب-نادرست  ج-تا حدی درست   د-درست   ه-کاملا درست 

3. انتظار و امید دارم که بیشتر کارهایی را که سعی در انجام آنها دارم به خوبی انجام دهم.  الف- کاملا نادرست   ب-نادرست  ج-تا حدی درست   د-درست   ه-کاملا درست 

4. برای افراد دیگر آسان است که به من اطمینان کرده و راز های خود را با من درمیان بگذارند. 

الف- کاملا نادرست   ب-نادرست  ج-تا حدی درست   د-درست   ه-کاملا درست 

5. برای من دشوار است که معنای پیام های غیرگفتاری .مانند تن صدا، لحن کلام، حرکات چهره و ...( را بفهمم. 

الف- کاملا نادرست   ب-نادرست  ج-تا حدی درست   د-درست   ه-کاملا درست 

6. یه سری از حوادث مهم در زندگی من باعث شده اند درباره چیزهایی که در زندگی من مهم هستند و چیز هایی که مهم نیستند مجددا ارزیابی کنم. 

الف- کاملا نادرست   ب-نادرست  ج-تا حدی درست   د-درست   ه-کاملا درست 

7. هنگامی که خلق و خو یا حالت احساسی ام تغییر می کند، میتوانم به راهکارهای جدیدی در ارتباط با مسائلم دست پیدا کنم. 

الف- کاملا نادرست   ب-نادرست  ج-تا حدی درست   د-درست   ه-کاملا درست

8. عواطف و احساسات یکی از چیزهایی است که زندگی را برای من با ارزش میکند. 

الف- کاملا نادرست   ب-نادرست  ج-تا حدی درست   د-درست   ه-کاملا درست 

9. از هیجانات و احساس هایی که تجربه میکنم، آگاهی دارم. 

الف- کاملا نادرست   ب-نادرست  ج-تا حدی درست   د-درست   ه-کاملا درست 

10. منتظر وقوع حوادث خوب هستم. 

الف- کاملا نادرست   ب-نادرست  ج-تا حدی درست   د-درست   ه-کاملا درست   

11. دوست دارم که احساسات و هیجاناتم را با دیگران درمیان بگذارم. 

الف- کاملا نادرست   ب-نادرست  ج-تا حدی درست   د-درست   ه-کاملا درست

12. وقتی که احساس و هیجان مثبتی به من دست میدهد، میدانم چکار کنم تا مدت زمان بیشتری آن احساس را داشته باشم. 

الف- کاملا نادرست   ب-نادرست  ج-تا حدی درست   د-درست   ه-کاملا درست 

13. شرایط را طوری ترتیب می دهم که باعث لذت دیگران شود. 

الف- کاملا نادرست   ب-نادرست  ج-تا حدی درست   د-درست   ه-کاملا درست 

14.به دنبال فعالیت هایی که باعث خوشحالی من میشوند می گردم. 

الف- کاملا نادرست   ب-نادرست  ج-تا حدی درست   د-درست   ه-کاملا درست  

15. از پیام های غیرگفتاری .مانند تن صدا، لحن کلام، حرکات چهره و...( و معنای آن پیام ها که به دیگران میفرستم، آگاهی کامل دارم. 

الف- کاملا نادرست   ب-نادرست  ج-تا حدی درست   د-درست   ه-کاملا درست   

16. در حضور دیگران به نحوی رفتار میکنم که یاعث می شود تاثیر خوبی بر دیگران بگذارم.  الف- کاملا نادرست   ب-نادرست  ج-تا حدی درست   د-درست   ه-کاملا درست   

17. وقتی که حالت احساسی و خلق و خوی من مثبت است، پیدا کردن راه حل مسائل برایم آسان است. 

الف- کاملا نادرست   ب-نادرست  ج-تا حدی درست   د-درست   ه-کاملا درست   

18. هنگامی که دیگران سعی در مخفی کردن حالت احساسی صورتشان دارند، می توانم بفهمم که چه احساسی را تجربه می کنند. 

الف- کاملا نادرست   ب-نادرست  ج-تا حدی درست   د-درست   ه-کاملا درست   

19. وقتی که احساساتم تغییر میکنند، می دانم که چرا چنین تغییری رخ داد. 

الف- کاملا نادرست   ب-نادرست  ج-تا حدی درست   د-درست   ه-کاملا درست   

20. وقتی که احساسات مثبتی را تجربه میکنم، قادر هستم که ایده ها و نظرات جدیدی ارائه کنم. 

الف- کاملا نادرست   ب-نادرست  ج-تا حدی درست   د-درست   ه-کاملا درست   

21. بر هیجاناتم کنترل دارم. 

الف- کاملا نادرست   ب-نادرست  ج-تا حدی درست   د-درست   ه-کاملا درست   

22. می توانم به آسانی تشخیص دهم که در یک زمان خاص چه احساس و هیجانی را تجربه دارم. 

الف- کاملا نادرست   ب-نادرست  ج-تا حدی درست   د-درست   ه-کاملا درست 

23. خودم را از طریق تصور کردن نتیجه مثبت برای انجام فعالیت هایی که به عهده میگیرم تحریک میکنم تا آن فعالیت هارا انجام دهد. 

الف- کاملا نادرست   ب-نادرست  ج-تا حدی درست   د-درست   ه-کاملا درست   

24. هنگامی که دیگران کاری را به خوبی انجام می دهند، آن هارا تحسین میکنم. 

الف- کاملا نادرست   ب-نادرست  ج-تا حدی درست   د-درست   ه-کاملا درست   

25. از پیام های غیرگفتاری .مانند تن صدا، لحن کلام،حالات چهره و ...( دیگران و معنای آنها آگاه هستم. 

الف- کاملا نادرست   ب-نادرست  ج-تا حدی درست   د-درست   ه-کاملا درست 

26. وقتی که شخص دیگری یک حادثه مهم در زندگی شخصی اش را برای من تعریف میکند، احساس می کنم من خودم آن حادثه را تجربه کرده ام. 

الف- کاملا نادرست   ب-نادرست  ج-تا حدی درست   د-درست   ه-کاملا درست   

27. وقتی که تغییری در حالت احساسی و هیجانی خود احساس میکنم، ایده ها و نظرات جدیدی  به ذهن من می آید. 

الف- کاملا نادرست   ب-نادرست  ج-تا حدی درست   د-درست   ه-کاملا درست   

28. هنگامی که با یک مانع و دشواری بر سر راه انجام کارهایم مواجه میشوم کار را میکنم چون معتقدم که شکست خواهم خورد. 

الف- کاملا نادرست   ب-نادرست  ج-تا حدی درست   د-درست   ه-کاملا درست 

29. از طریق نگاه کردن به افراد دیگر میتوانم بفهمم که در آن لحظه چه احساسی دارند. 

الف- کاملا نادرست   ب-نادرست  ج-تا حدی درست   د-درست   ه-کاملا درست   

30. هنگامی که دیگران احساس سرخوردگی و ناراحتی می کنند، به آنها کمک میکنم تا از آن احساس رها شوند. 

الف- کاملا نادرست   ب-نادرست  ج-تا حدی درست   د-درست   ه-کاملا درست   

31. هنگام مواجه شدن با موانع و مشکلات از احساس های خوب استفاده میکنم تا به خودم کمک کنم که همچنان به تلاش ادامه دهم. 

الف- کاملا نادرست   ب-نادرست  ج-تا حدی درست   د-درست   ه-کاملا درست 

32. از طریق گوش کردن به تن صدای دیگرلن میتوانم بگویم که افراد در آن زمان چه احساسی دارند. 

الف- کاملا نادرست   ب-نادرست  ج-تا حدی درست   د-درست   ه-کاملا درست   

33. فهم علت حالات هیجانی و احساسی افراد برای من مشکل است. 

الف- کاملا نادرست   ب-نادرست  ج-تا حدی درست   د-درست   ه-کاملا درست


 

پرسشنامه شخصیت آیزنک حول شخصیت کودکان و نوجوانان را نیز به شما پیشنهاد می کنیم

کاربرد پرسشنامه هوش هیجانی شات

نمره گذاری پرسشنامه هوش هیجانی شات

برای پاسخ هایتان به پاسخ :کاملا نادرست=نمره 1، نادرست=نمره2،، تاحدی درست=نمره 3، درست=نمره 4 و کاملا درست=نمره 5 بدهید.

سوال های 33،28،5 به صورت معکوس نمره گذاری میشود.

در این تست دارای سه مولفه میباشد که 11 تست برای "ارزیابی و ابراز هیجان" ، 15 تست برای "تنظیم هیجان" و 7 تست برای بهره برداری از هیجان است.

سپس به جمع امتیاز سوالات پرداخته و نمره هر مولفه را جداگانه محاسبه کنید.

مجموع نمرات فرد در مولفه ها، نمره هوش هیجانی کل آزمون را تشکیل میدهد.

تفسیر نمرات:

چنانچه نمره محاسبه شده بین 33 تا 66 باشد، نشانه هوش هیجانی فرد در حد پایین میباشد.

چنانچه نمره محاسبه شده بین 66 تا 100 باشد، هوش هیجانی فرد در حد متوسط میباشد.

چنانچه نمره محاسبه شده 100 به بالا باشد، هوش هیجانی فرددر حد بالا میباشد.

مولفه ها و سوالات هوش هیجانی شات

 • ارزیابی و ابزار هیجان :

 1،5،9،15،18،19،25،26،29،23،32

 • تنظیم هیجان :

2،3،8،10،12،13،14،16،17،20،21،22،

 23،28،30

 • بهره برداری از هیجان:

 4،6،7،11،24،27،31

تعریف مولفه ها

1_ارزیابی و ابراز هیجان: به مفهوم توانایی تشخیص و فهم هیجانات خویشتن و سایر افراد بر اساس سرنخ های موقعیتی و بیانی که معانی هیجانی آنها با توافق فرهنگی همراه است.

2_تنظیم هیجان: به معنای توانایی مواجهه سازگارانه  با هیجانات مخالف یا منفی با استفاده از شیوه های خودتنضیمی که شدت یا طول مدت حالات چنین هیجاناتی را بهبود بخشیده و نیز قابلیت ایجاد شرایط لذت بخش برای سایر افراد و پنهان کردن هیجانات منفی خود به منظور اجتناب از آسیب رساندن به احساسات شخصی دیگران را دربرمیگیرد.

3_بهره برداری از هیجان: شامل توانایی استفاده از اطلاعات هیجانی در تفکر،عمل و مساله گشایی است.

 

احساسات، اطلاعات مهمی هستند که در ارتباط خود و دیگران به دست می آوریم، اما در مواجهه با استرسی که ما را از منطقه آسایش خود خارج می کند، ممکن است غرق شویم و کنترل خود را از دست بدهیم. با توانایی مدیریت استرس و حضور عاطفی، می‌توانید یاد بگیرید که اطلاعات ناراحت‌کننده را دریافت کنید بدون اینکه اجازه دهید بر افکار و خودکنترلی شما غلبه کند. می‌توانید انتخاب‌هایی داشته باشید که به شما امکان می‌دهد احساسات و رفتارهای تکانشی را کنترل کنید، احساسات خود را به روش‌های سالم مدیریت کنید، ابتکار عمل کنید، به تعهدات خود عمل کنید و با شرایط در حال تغییر سازگار شوید.

جهت انجام یا تحلیل این تست و همچنین جهت جلسه مشاوره می توانید با روانشناس نوجوان مرکز ما مشاوره تلفنی ، آنلاین یا حضوری داشته باشید . هر روز از ساعت 10 تا 20 پاسخگوی تماس شما هستیم.


نظرات

فیلدهای ضروری با علامت

 1. هانیه اسدی
  هانیه اسدی

  با سلام ببخشید اگه بخوام از این پرسشنامه در تحقیق استفاده کنم باید روایی و پایایی اون رو بنویسم میشه لطفا راهنمایی کنید

  1. مدیر سایت
   مدیر سایت

   سلام  بله حتما هم روايي و هم پايايي لازم است  

سوال خود را از ما بپرسید