تکنیک های فرزند پروری | تقویت و بهبود ارتباط والدین با فرزندان
تکنیک های فرزند پروری | تقویت و بهبود ارتباط والدین با فرزندان ٠٢١٨٨٣٧٧٨١٦
پرسشنامه شخصیت آیزنک بررسی شخصیت کودکان و نوجوانان تست های روانشناسی | پرسشنامه های روانشناسی

پرسشنامه شخصیت آیزنک بررسی شخصیت کودکان و نوجوانان

پرسشنامه شخصیت آیزنک (کودکان و نوجوانان )

(این پرسشنامه دربارهی طرز رفتار، کردار واحساسات شما تدوین شده است و در پی دستیابی به عکس العمل طبیعی و بلافاصله شما در مقابل سوال هااست، نه آنچه ممکن است پس از مدتی تفکرو تامل به دست آید ). می توانید در راتباط با خلق و خوی نوجوانان و مسائل و مشکلات آنها مطلب روانشناسی نوجوان چیست را مطالعه نمایید
آیزنگ روانشناسی بریتانیایی که در تحقیقات خود به دو بعد شخصیت دست یافت و آن را روان نژندی (روان آزرده گرایی ) (پایدار_ناپایدار )و (برونگرا و درونگرا )نام گذاری کرد و بعد سومی را به ان ها افزود و آن را روان پریشی روان (روان بی احساس و بی توجه به دیگران هستند از آیزنگ آزمون ، گسسته گرایی )نامید .افراد دارای نمره بالا در این بعد افرادی منزوی سال تنظیم شده است به 15 تا 7 های زیادی باقی مانده است، در اینجا پرسشنامه شخصیتی کودکان و نوجوانان که برای سنین شما ارائه می شود.

بهترین روانشناس نوجوان

نمره گذاری 

• برای هر یک از سوالات آزمون دو گزینه بلی و خیر وجود دارد، که در برخی از مواد گزینه بلی یک نمره و خیر صفرمیگیرد. و در برخی دیگر بلی صفر نمره و خیر یک نمره می گیرد .نحوه نمره گذاری فرم کودکان و نوجوانان در زیر آمده است.

پرخاشگری P

بلی:3_7_12_15_19_23_32_35_39_42_46_50_54_57 

خیر:30_63_72 

روان نژندیN 

بلی :2_6_10_14_18_22_26_29_34_38_45_49_53_59_62_66_68_71_77_80 

خیر:_ 

 

پرسشنامه شخصیت آیزنک

 

روان نژندی N 

بلی :2_6_10_14_18_22_26_29_34_38_45_49_53_59_62_66_68_71_77_80 

خیر:_ 

برون گرایی E  

بلی:1_5_13_17_21_25_28_33_37_41_52_56_58_61_ 

  81_79_74_70_67_65

خیر:9_48_76 

دروغ  L  

بلی:8_24_27_31_36_43_47 

  73_60_55_51

خیر:4_11_16_20_40_64_69_75_78 

 

1(آیاشور وهیجان زیاددرمحیط زندگی تان را دوست دارید؟ 

 

2(آیا فرد دمدمی مزاجی هستید؟ 

 

3(آیا از اذیت کردن کسانی که شما را دوست دارند لذت می برید؟ 

 

4(آیاهرگز طمع کرده اید،بیشتر از انچه حق شماست از چیزی سهم داشته باشید؟ 

 

5(آیا در گفت و گو با مردم معمولا حاضر جواب هستید؟ 

 

6(آیا فرد زود رنجی هستید؟ 

 

7(آیا از شوخی های عملی،که بعضی وقت ها واقعا می توانند به مردم صدمه بزنند لذت می برید؟ 

 

8(آیا همیشه هرچه به شما می گویند،فورا انجام می دهید؟ 

 

9(آیا به جای در جمع بچه ها بودن ترجیح می دهید تنها باشید؟ 

 

10(آیا شب ها افکاری به ذهن شما می آید که نمیگذارد راحت بخوابید؟ 

 

11(آیا تا کنون مقررات مدرسه را زیر پا گذاشته اید؟ 

 

12(آیا دوست دارید سایر بچه ها از شما بترسند؟ 

 

13(آیا فرد با نشاط و سرزنده ای هستید؟ 

 

14(آیا چیزهای زیادی شمارا ناراحت می کند؟ 

 

15(آیا از برُدین اندام های حیوانات در بررسی های علمی لذت می برید؟ 

 

16(آیاهرگز چیزی)حتی یک دکمه یا سنجاق( را که مال دیگری بوده،برداشته اید؟ 

 

17(آیا دوستان زیادی دارید؟ 

 

18(آیا هرگز بدون دلیل احساس بدبختی کرده اید؟ 

 

19(آیا گاهی دوست دارید حیوانات را اذیت کنید؟

 

20(آیا تاکنون پیش امده که کسی شمارا صدا کند و شما خود را به نشنیدن بزنید؟ 

 

21(آیا دوست دارید که قلعه ی قدیمی را کاوش کنید؟ 

 

22(آیا اغلب احساس می کنید که زندگی خیلی کسل کننده است؟ 

 

23(آیا ببشتر  از بچه های دیگر جنگ و دعوا راه می اندازید؟ 

 

24(آیا همیشه قبل از بازی کردن تکالیف مدرسه را انجام می دهید؟ 

 

25(آیا کارهایی که به سرعت عمل نیاز دارد،دوست دارید انجام دهید؟ 

 

26(آیانگران حوادث بد که ممکن است اتفاق بیفتد هستید؟ 

 

27(وقتی میشنوید که بچه ها حرف زشت میزنند،آیا سعی می کنید جلوی کار ان ها را بگیرید؟ 

 

28(آیا می توانید برای دوستان خود یک مهمانی ترتیب دهید؟ 

 

29(آیا زمانی که مردم از شما یا کاری که انجام می دهید ایراد می گیرند،زود ناراحت می شوید؟ 

 

30(اگر سگی را ببینید که زیر ماشین رفته است،ناراحت می شوید؟ 

 

31(آیا همیشه وقتی که بی ادبی میکنید،میگویید معذرت میخواهم؟ 

 

32(آیا کسی هست که به خاطر کار بدی که در حق او کرده اید،سعی کند انتقام بگیرد؟ 

 

33(آیا فکر میکنید اسکی روی آب جالب است؟ 

 

34(آیا اغلب بدون دلیل احساس خستگی می کنید؟ 

 

35(آیا از اذیت کردن بچه های دیگر لذت می برید؟

 

36(آیا همیشه وقتی بزرگ ترها صحبت میکنند شما ساکت هستید؟

 

37(وقتی باکسی دوست میشوید ایا معمولا قدم اول را شما بر می دارید؟ 

 

38(آیا معمولا نسبت به بعضی مسائل حساس هستید؟ 

 

39(آیا زیاد دعوا میکنید؟ 

 

40(آیا هرگز درباره ی کسی بدگویی کرده اید؟ 

 

41(آیا دوست دارید لطیفه یا داستان خنده دار برای دوستان خود تعریف کنید؟ 

 

42(آیا در مدرسه بیشتر از سایر افراد دوچار مشکل می شوید؟ 

 

43(آیا معمولا کاغذ ها و اشغال هایی را که دیگران در کلاس ریخته اند جمع می کنید؟ 

 

44(آیا سرگرمی های زیادی دارید؟ 

 

45(آیا احساسات شما زود جریحه دار می شود؟ 

 

46(آیا دوست دارید سر به سر دیگران بگذارید؟ 

 

47(آیا همیشه قبل از غذا دستتان را میشویید؟ 

 

48(آیا در مهمانی ها یک جا نشستن و تماشا کردن را، به بازی با دیگران ترجیح می دهید؟ 

 

49(آیا اغلب احساس می کنید از زندگی سیر شده اید؟ 

 

50(آیا اغلب از کتک خوردن یک بچه توسط یک بچه،توسط یک فرد زور گو لذت میبرید؟

 

51(آیا همیشه حتی زمانی که معلم خارج از کلاس است ساکت می نشینید؟ 

 

52(آیا انجام کار هایی که کمی ترسناک است را دوست دارید؟ 

 

53(اآیا گاهی انچنان بی قرار می شوید که نتوانید مدت زیادی روی صندلی بنشینید؟ 

 

54(آیا دوست دارید به تنهایی به کره ای ماه سفر کنید؟ 

 

55(اگر درجمعی که دعا یا سرودی میخوانند باشید،آیا همیشه با انها همراهی می کنید؟ 

 

56(آیا دوست دارید با بچه های دیگر بازی کنید؟ 

 

57(آیا والدینتان نسبت به شما خیلی سختگیرند؟ 

 

58(آیا دوست دارید با چتر نجات از هواپیما بیرون بپرید؟ 

 

59(اگر احساس کنید کار احمقانه ای انجام داده اید ،آیا برای مدت طولانی ناراحت می شوید؟ 

 

60(آیا همیشه هر غذایی را که برای شما تهیه میکنند میخورید؟ 

 

61(آیا می توانید در یک مجلس شاد شرکت کنید و از ان لذت ببرید؟ 

 

62(آیا گاهی احساس می کنید زندگی ارزش زنده ماندن ندارد؟ 

 

63(آیا از گرفتار شدن حیوانی در تله زیاد تاسف می خورید؟ 

 

64(آیا هرگز نسبت به والدین خود گستاخ بوده اید؟ 

 

65(آیا اغلب به طدر ناگهانی تصمیم میگیرید کارهایی را انجام دهید؟ 

 

66(هنگامی که مشغول کاری هستید ،آیا فکر شما اغلب دنبال چیز های دیگری میرود؟ 

 

67(آیا از پریدن یا شیرجه رفتن توی استخر یا دریا لذت میبرید؟ 

 

68(آیا به دلیل نگرانی هایی که دارید شب ها به سختی خوابتان می برد؟ 

 

69(آیا تا کنون در کتاب درسی یا کتابی که از کتابخانه امانت گرفته اید،چیزی نوشته یا ان را خط خطی کرده اید؟ 

 

70(آیا دیگران فکر میکنند شما فرد شادی هستید؟ 

 

71(آیا اغلب احساس تنهایی میکنید؟ 

 

72(آیا همیشه برای حفظ اموال دیگران دقت خاصی نشان می دهید؟ 

 

73(آیا همیشه تمام شیرینی هایی که دارید،بین دوستانتان تقسیم می کنید؟ 

 

74(آیا دوست دارید زیاد گردش بروید؟ 

 

75(آیا هرگز در بازی تقلب کرده اید؟ 

 

76(آیا واقعا لذت بردن از یک مجلس شاد برایتان سخت است؟ 

 

77(آیا گاهی بدون دلیل خاصی شاد و زمانی ناراحت هستید؟ 

 

78(آیا هنگامی که سطل اشغال در دسترس نباشد،کاغذهای باطله را روی زمین می ریزید؟ 

 

79(آیا این جمله را قبول دارید که هر چه پیش آید خوش آید؟ 

 

80(آیا اغلب به دوستان مهربانی نیاز دارید تا خوش باشید؟ 

 

81(آیا دوست دارید موتوری راسریع برانید،یا پشت موتور سوار بنشینید؟ 

پیشنهاد: خلاصه کتاب آموزش مسایل جنسی کودکان و نوجوانان | آگاهی کودکان از مسائل جنسی

شیوه تفسیر نمرات

جهت تفسیر نمرات بدست آمده 

1_در عامل Lنمره خام بالای 14 معرف این است که اعتبار این آزمون به اجرا در آمده ضعیف است و باید با احتیاط به عوامل دیگر توجه کرد. این عامل برای تشخیص افرادی است که پاسخ ها را جعل میکنند.تا خود را بهتر جلوه دهند. Lحساسیت و تمایل به مقبولیت اجتماعی را می سنجد. Lبالا نشان دهنده این است که حساسیت و تمایل به مقبولیت اجتماعی در فرد زیاد است. یعنی فرد خود را به سختی می اندازد تا مورد قبول دیگران باشد. Lعامل دروغ سنجی نیز محسوب می شود.  

2_در عامل Nنمره های بالای 10 معرف این است که آزمودنی به سمت افرادی ک دارایصفت هیجان پذیری، بی ثباتی و روان آزردگی هستند، حرکت میکند. بعد خلق نااستوار روان آزرده با صفاتی از جمله عصبی، دمدمی، زودرنج، بی قرار، پرخاشگر، تحریک پذیر، افسرده، مضطرب، خجالتی، غیر منطقی، انعطاف ناپذیرو عزت نفس پایین توصیف میشود و در مقابل بعد خلق استوار، با صفاتی چون آرام، بی خیال، سرزنده، پیشگام، میانه رو، و با ثبات شناخته میشوند.  

3_در عامل E نمره خام بالای 17 معرف این است که آزمودنی صفت و ویژگی های برون گرایی را داراست و هر چه نمره از

17 بالاتر برود می گوییم برونگرایی غالب است و هرچه نمره از 17 پایین تر برود فرد دارای صفت درونگرایی است.  

معمولا فرد برونگرا فردی است اجتماعی، علاقه مند به مهمانی،دارای دوستان زیاد و طالب هیجان، که بدون تفکر و اندیشه و به صورت تکانشی عمل می کند،بر خلاف آن فرد درونگرا فردی است آرام. در خود فرو رفته، خود دار، و تاملی که بر احساسات آنی اعتماد نمیکند.  

و زندگی با نظم و قاعده را بر زندگی بر مبنای شانس و خطر ترجیح می دهد.  

4_در عاملP نمره خام بالای 3 معرف این است که فرد به سمت پرخاشگری تمایل دارد. اینها افرادی منزوی، بی احساس، تکانشی، خود محور،پرخاشگر،خلاق، سخت دل، فاقد همدلی و بی توجه به دیگرانند و با آداب و رسوم مورد قبول جامعه در تضادند.

نتیجه گیری

اگر فردی نمره ای حدود 3 ازP و نمره ای پایین از Eو Nبگیرد فردی سالم و خلاق است  

اکثریت بیماران روان آزرده نمرات بالایی در Nو نمرات پایینی درEکسب میکنند.  

مجرمین و اشخاس ضد اجتماعی. نمرات بالایی در هر 3عامل E, PوNکسب میکنندPبالا در افراد تحصیل کرده، میتواندمخالفت با نظم موجود را نش دهد. 

معمولا Pو Nدر مردان بیشتر است

 

 


نظرات

فیلدهای ضروری با علامت

 1. رامتین ایمانی
  رامتین ایمانی

  با سلام و خسته نباشید... من دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روانشناسی هستم و تصمیم داریم از این پرسشنامه برای پژوهشم استفاده کنم... اما با یک چالشی مواجه شدم... میخواستم بدونم، شما رفرنسی برای این پرسشنامه دارید که در ایران استاندارد شده باشه ؟ متاسفانه من نتونستم پیدا کنم... لطف می کنید اگر اطلاع بدید سپاس

  1. مدیر سایت
   مدیر سایت

   سلام متاسفانه نه رفرنسي ندارم  

سوال خود را از ما بپرسید