تست عزت نفس_پرسشنامه تشخیص میزان عزت نفس تست های روانشناسی | پرسشنامه های روانشناسی

تست عزت نفس_پرسشنامه تشخیص میزان عزت نفس

آزمون عزت نفس

تحقیقات مربوط به عزت نفس، اغلب ناکام کننده است چون درجه رضایت بخش با تعداد بیشماری از عناصر تشکیل دهنده عملکرد ذهنی همراه است. پژوهشگران، علاقه خود به مطالعه عزت نفس را از دست داده اند اما نباید این واقعیت را ندیده بگیریم که اگر بخواهیم رفتار شخصی را در تعداد زیادی از موقعیت هاپیش بینی کنیم و تنها یک آزمون روانی در اختیار داشته باشیم، این آزمون حتما باید یک آزمون عزت نفس باشد تا بتوانیم اکثر اطلاعات مورد نیاز را به دست آوریم. عزت نفس چیست عزت نفس با توانایی سازگاری همراه است. کسانی که عزت نفس بالایی دارند، در مقایسه با کسانی که از عزت نفس پایین برخوردارند ، بهتر میتوانند با موقعیت های مختلف سازگار شوند. به عبارت دقیق تر،افراد با درجه عزت نفس بالا، در مقایسه ی افراد با درجه عزت نفس پایین، در موقعیت های مختلف کمتر اضطراب دارند، کمتر افسرده، هیجانی و پرخاشگر میشوند. افرادی که عزت نفس ضعیفی دارند، احساس تندخویی، اختلال رفتاری و اندوه رنج میبرند. همچنین این افراد از بی خوابی و سندرم های روان_تنی شکوه میکنند.
عزت نفس مخصوصا در روابط متقابل اشخاص بهتر خودنمایی میکنند. کسانی که نسبت به خود دید خوبی دارند دیگران را نیز دوست دارند و ضعف های خود را بهتر میپذیرند. این افراد به دلیل احساسات مثبتی که به دیگران دارند و آنها را میپذیرند‌، بهترین دوستان را به دست می آورند.
 

نحوه انجام تست و آزمون عزت نفس


 هر یک از جملات زیر را با دقت بخوانید. در مقابل جمله ای که شما را به همان صورتی که خودتان احساس میکنید تبیین میکند پاسخ "بلی" و در غیر این صورت پاسخ "خیر" بدهید. جملات را سریع بخوانید و بلافاصله پاسخ دهید.

 
1. بیشترین وقت خود را به خیالبافی می گذرانم.
٢. خیلی به خودم اطمینان دارم.
٣. دوست داشتم فرد دیگری بودم.
4. مردم خیلی مرا دوست دارند.
5. من و خانواده ام، وقتی با هم هستیم، خیلی از زندگی لذت می بریم.
6. هرگز بدون علت ناراحت نمی شوم.
٧. صحبت کردن در مقابل گروه برایم دشوار است.
٨. دلم میخواست جوان تر بودم.
٩. اگر می توانستم، خیلی از ویژگی هایم را عوض میکردم.
10. بدون دشولری می توانم تصمیم بگیرم.
11. مردم زندگی با من خوشایند میدانند.
1٢. در خانه خیلی زود عصبانی می شوم.
1٣. همیشه آنچه را که لازم است انجام میدهم.
14. به کاری که دارم افتخار میکنم.
15. لازم است همیشه یکی به من بگوید که چه کار کنم.
16. مدت ها وقت لازم دارم که با شرایط جدید سازگار شوم.
1٧. اغلب به کارهایی که انجام میدهم تأسف میخورم.
1٨. در میان همسالان خود از همه محبوب تر هستن.
1٩. خانواده ام اغلب به احساسات من توجه میکنند.
٢0. هرگز غمگین نمی شوم.
٢1. کارم را به بهترین وجه انجام می دهم.
٢٢. به آسانی کارم را رها میکنم.
٢٣. معمولا مواظب خودم هستم.
٢4. تا اندازه ای شاد هستم.
٢5. دوست دارم با افراد جوان تر از خودم معاشرت کنم.
٢6. خانواده ام خیلی به من امید بسته اند.
٢٧. همه ی کسانی را که می شناسم دوست دارم.
٢٨. وقتی در جمع هستم دوست دارم صدایم کنند.
٢٩. خودم را درک میکنم.
٣0. برایم خیلی دشوار است که خودم باشم.
٣1. زندگی من کاملا نا منظم است.
٣٢. معمولا مردم توصیه هایِ مرا به کار می برند.
٣٣. در خانه کسی عملا به فکر من نیست.
٣4. هرگز خودم را سرزنش نمیکنم.
٣5. آن طور که لازم است کار نمیکنم.
٣6. میتوانم نظر بدهم و خودم نیز به آن عمل کنم.
٣٧. واقعا دوست ندارم یک زن(مرد) شوم.
٣٨. در مورد خودم کمی عقیده ی فریبنده دارم.
٣٩. دوست ندارم همراه دیگران باشم.
40. اغلب به ترک کردن خانه فکر میکنم.
41. هرگز مورد مزاحمت قرار نگرفته ام.
4٢. اغلب احساس میکنم که عصبانی هستم.
4٣. اغلب از خودم خجالت میکشم.
44. بر خلاف اکثر مردم ظاهر خوبی ندارم.
45. وقتی چیزی برای گفتن دارم معمولا می گویم.
46. مردم اغلب مرا آدم مهمی میدانند.
4٧. خانواده ام مرا درک میکنند.
4٨. همیشه حقیقت را می گویم.
4٩. کارفرما یا رئیس به من میفهمانند که لیاقت ارتقا را نداشتم.
50. آنچه برایم اتفاق میوفتد بی تفاوتم میکند.
51. آدم کم استعدادی هستم.
5٢. وقتی دیگران چاپلوسی میکنند به شدت عصبانی میشوم.
5٣. اکثر مردم بیشتر از من محبوب هستند.
54. اغلب احساس میکنم که خانواده ام پشت سرم حرف می زنند.
55. همیشه میدانم که به مردم چه بگویم.
56. اغلب دلسرد میشوم.
5٧. مردم نمیتوانند به من اعتماد کنند.
5٨. هرگز پشت سر دیگران حرف نمی زنم

1.-

13.-

25.خیر

37.خیر

49.خیر

2.بلی

14.بلی

26.خیر

38.خیر

50.خیر

3.خیر

15.خیر

27.-

39.خیر

51.خیر

4.بلی

16.خیر

28.بلی

40.خیر

52.خیر

5.بلی

17.خیر

29.بلی

41.-

53.خیر

6.-

18.بلی

30.خیر

42.خیر

54.خیر

7.خیر

19.بلی

31.خیر

43.خیر

55.بلی

8.خیر

20.-

32.بلی

44.خیر

56.خیر

9.خیر

21.بلی

33.خیر

45.بلی

57.بلی

10.بلی

22.خیر

34.-

46.خیر

58.خیر

11.بلی

23.بلی

35.خیر

47.بلی

*

12.خیر

24.بلی

36.بلی

48.-

*

 

 

نمره گذاری

برای تعییت نتیجه خود، تعداد پاسخ هایی را که با پاسخ های زیر مطابقت میکند بشمارید. اکثر سؤالات، عزت نفس را می سنجد اما هشت سؤال "مقیاس دروغ سنجی" را تشکیل میدهند. این مقیاس برای شناسایی افرادی طراحی شده که میخواهند خود را بهتر از آنچه هستند نشان دهند.

 

 

 

 

مقیاس دروغ سنجی

هشت سؤال زیر مقیاس دروغ سنجی را تشکیل میدهند. برای تعیین نتیجه خود در این مقیاس، تعداد پاسخ هایی را که با پاسخ های زیر مطابقت میکنند، بشمارید.

اگر جمع کل پاسخ ها ٣ یا بیشتر شد، می توان گفت فردی هستید که میخواهید نشان دهید عزت نفس بالایی دارید. بنابراین دوباره به پرسشنامه پاسخ دهید و سعی کنید با خودتان روراست و صادق باشید.

1. بلی

6. بلی

1٣. بلی

٢0. بلی

٢٧. بلی

٣4. بلی

41. بلی

4٨. بلی


نظرات

فیلدهای ضروری با علامت

    سوال خود را از ما بپرسید