روانشناسی کودک چیست | کشف و پرورش استعدادهای کودکان
روانشناسی کودک چیست | کشف و پرورش استعدادهای کودکان ٠٢١٨٨٣٧٧٨١٦
روانشناس کودک | دکتر رقیه زراعتی | بهترین روانشناس کودک در تهران خدمات روانشناسی

روانشناس کودک | دکتر رقیه زراعتی | بهترین روانشناس کودک در تهران

به نام خدا 

دکتر رقیه زراعتی هستم ، درمانگر کودک ، مشاور والدین .افتخار همکاری با مرکز مشاوره دکتر فهیمه رضائی را دارم . 
در مداخلات مربوط به کودک به طور معمول از شیوه های زیر استفاده می شود

بازی درمانی یا Play Therapy توسط روانشناس کودک

نوعی از درمان است که عمدتا روانشناس کودک برای درمان کودکان استفاده می کند.در این نوع درمان مشاور و وکودک با هم بازی می کنند و در حین بازی ارتباط می گیرند . معمولا کودکان در بازی افکار و هیجانات خود را بروز می دهند و اینجاست که "تشخیص" اتفاق می افتد . همچنین کودکان بازی را دوست دارند بنابراین درمانی را که در دل بازی دریافت می کنند را به راحتی و با خوشحالی می پذیرند و بدین ترتیب بازی درمان اثر خود را در "تشخیص" و "درمان"می گذارد .این سبک از درمان همراه با قصه درمانی و هنر درمانی ارایه می گردد. 

روانشناس کودک | دکتر رقیه زراعتی

بازی درمانی والد – کودک Child parent play therapy 

اغلب در درمان کودک از استفاده میشود:در این شیوه والدین بازی کردن با کودک را تمرین میکنند و گزارش بازی هایشان را به درمانگر ارایه میدهند . این روش موجب بهبود رابطه والدین با فرزندانشان و در نتیجه حل تعارضات والد- فرزندی میگردد . بازی بخش بزرگی از دنیای مطلوب بچه هاست ، با ورود به این دنیا ، ما هم عضو دنیای مطلوب آنها می شویم.

مشاوره والدین Parental treatment توسط روانشناس کودک

والدین آگاه و مسیولیت پذیر در تمامی مراحل والد گری از تصمیم برای فرزند آوری تا والدگری جوان در پی کسب اطلاعات مفید و افزایش مهارتهای والدگری هستند . در مرکز مشاوره این آموزش ها به والدین ارایه می شود.


سبک های فرزند پروری PARENTING styles

 آشنایی با  چهارنوع سبک فرزند پروری متداول : سهل گیرانه ، سخت گیرانه ، مقتدرانه و غافل و انتخاب و به کار گیری سبک فرزند پروری موثر از دیگر خدمات مراکز مشاوره می باشد ..

دکتر رقیه زراعتی

درمانگر کودک


نظرات

فیلدهای ضروری با علامت

    سوال خود را از ما بپرسید