کارگاه ویژگی های شخصیت کاریزماتیک (شخصیت جذاب) خدمات روانشناسی

کارگاه ویژگی های شخصیت کاریزماتیک (شخصیت جذاب)

در جلسه ی دوم کارگاه شخصیت کاریزماتیک (شخصیت جذاب)،به مواردی مانند ترس و قاطعیت و اینکه از ویژگی های مهم افراد کاریزما، داشتن شهامت و جسارت است می پردازیم.


فرد کاریزما، ترسو نیست زیرا فرد ترسو، متنفر است و نفرت محصول طبیعی از ترس است. انسان لبریز از ترس، پر از عصبانیت است و این همیشه زندگی را برایش خطرناک و مهلک می سازد.


ترس باعث می شود که از تمام توان ذهنی خود نتوانیم استفاده کنیم. ترس، هوش را کند می کند. در مقابل، فرد کاریزماتیک باهوش است. پژوهشگران علوم می گویند انسان معمولی تنها پنج درصد از توان هوشی اش استفاده می کند. به نظر شما اگر شخص معمولی فقط پنج درصد استفاده می کند پس آدم باهوش چقدر؟

مطالب کارگاه به طور مختصر و چکیده در این مطلب بیان شده که می توانید آن را مشاهده نمایید: شخصیت کاریزماتیک چیست ؟


ترسها نمی گذارند ما از درصد بیشتری از هوش خود استفاده کنیم. فرد کاریزماتیک چون می داند زندگی کردن توام با خطر یعنی حیات، اعتقاد دارد که اگر مخاطره انگیز زندگی نکند حیات ندارد و می داند که حیات تنها در خطر کردن به گل می نشینند و می داند هیچگاه در امنیت شکوفا نمی شود و فقط در ناامنی است که می شکفد.بنابراین هروقت که فرصتی برای خطر کردن به دست آورد هرگز آنرا از دست نمی دهد و می داند که ریسک کردن تنها تضمین برای یک زندگی واقعی است.

کارگاه اموزش رهایی از ترس و داشتن قاطعیت و جسارت

شما در این کارگاه روش های غلبه بر ترس و راههای به دست آوردن قاطعیت و جسارت، جراتمندی و قدرت نه گفتن را فرا خواهید گرفت.

شماره های تماس:

٠٢١٨٨٣٧٠٠٦٠ - ٠٢١٨٨٠٨٨٥٩٢ - ٠٢١٨٨٣٧٧٨١٦ - ٠٩٣٩٥١٠٢٤٠٠


نظرات

فیلدهای ضروری با علامت

    سوال خود را از ما بپرسید